در صورت صعود ايران به مرحله نيمه نهايي جامملتهاي آسيا، تعداد بازي هاي ملي جواد نکونام به 150 مي رسد و نکونام بين 16 مردي قرار ميگيرد که حداقل 150 بازي ملي انجام داده اند.

به گزارش "ورزش سه"، احمد حسن مصری که 184 بازی ملی انجام داده در این فهرست اول است اما بین آسیایی ها محمد الدعایه از عربستان با 172 بازی، محمد الخلاوی از عربستان با 163، عدنان تالیانی اماراتی با 161، سلمان عیسی از بحرین با 156 و سامی الجابر با 156، بالاتر از 150 بازی ملی انجام داده اند ...


فهرست نام تمام بازیکنانی که بیش از 150 بازی ملی انجام داده اند چنین است:

احمد حسن 184 بازی ملی از مصر 2012ـ1996

کلودیو سوارز 177 بازی ملی از مکزیک 2006ـ1992

حسام حسن 176 بازی ملی از مصر 2006ـ1985

محمد الدعایه 172 بازی ملی از عربستان 2006ـ1993

ایوان هرتادو 168 بازی ملی از اکوادر 2014ـ1992

ویتالی استاوجوف 167 بازی ملی از لاتویا 2010ـ1992

کوبی جونز 164 بازی ملی از آمریکا 2004ـ1992

محمد الخلاوی 163 بازی ملی از عربستان 2001ـ1992

عدنان الطالیانی 161 بازی ملی از امارات 1997ـ1984

ایگر کاسیاس 160 بازی ملی از اسپانیا حال حاضرـ2000

لاندون دوناوان 157 بازی ملی از آمریکا حال حاضر ـ 2000

مارتین ریم 157 بازی ملی از استونی 2009ـ1992

عیسی سلمان 156 بازی ملی از بحرین 2012ـ2001

سامی الجابر 156 بازی ملی از عربستان 2006ـ1992

لوتار ماتیوس 150 بازی ملی از آلمان 2000ـ1980


جواد نکونام با توجه به اینکه در این فهرست اکثرا بازنشسته اند می تواند تعداد بازی های ملی خود را بالا و بالاتر ببرد.