تحقیق نشان داد نوشیدن آب زیاد به كودكان كمك می كند از افزایش وزن به شكل بیمارگونه جلوگیری كنند.
به گزارش پایگاه اینترنتی الرایه، محققان آلمانی در برلین گفتند با بررسی سه هزار دانش آموز و اندازه گیری وزن آن ها طی یك سال به این نتیجه دست یافتند.
محققان در تحقیق خود به طور مشخص طی یك سال كودكان محله های طبقه متوسط و زیر متوسط شهر آسن و دورتموند را مورد بررسی قرار دادند.
ماتیلده كرسیتنگ، ناظر این تحقیق گفت برای انجام بررسی مذكور تعدادی آب سرد كن كوچك در نیمی از مدارس این مناطق توزیع كردیم و نوشیدن آب دانش آموزان و تاثیر آن بر چاقی آن ها را زیر نظر گرفتیم.

روزنامه جامجم