خبر شهر به گزارش دفتر اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش شهریار :همزمان با دیگر مدارس کشور مراسم ملی هوای پاک با حضور مدیر آموزش وپرورش و مسئولین محیط زیست و بهداشت شهر ستان شهریار در مدرسه ابتدایی عزیزالله پزشکی برگزار شد . مدیر آموزش وپرورش شهریار در این مراسم گفت :هدف از نامگذاری روز ملی هوای پاک ایجاد حساسیت در بین اقشار مختلف جامعه بوده است و از آنجایی که کلید اصلی کاهش آلودگی هوا، مشارکت مردمی و افزایش هماهنگی بین افراد جامعه است به همین منظورنامگذاری ۲۹دی به نام هوای پاک میتواند عامل مهمی در ایجاد این مشارکت و هماهنگی با شد ذبیحی با تاکید بربزرگداشت روز ملی هوای پاک و ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست میان اقشار جامعه اظهار داشت :یکی از مهمترین وظایف مدارس ،آموزش احترام به محیط زیست در قالب مهارتهای زندگی و شهروندی است . وی در ادامه از دانش آموزان به عنوان فرهنگ سازان جامعه نام برد و از آنها در خواست کرد تا با رعایت و احترام به محیط زیست این امر مهم را در جامعه فرهنگسازی کنند . [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]