بازي با امارات دوازدهمين بازي متوالي و توام با پيروزي ايران برابر آسيايي ها بوده است.

به گزارش "ورزش سه"، فوتبال ما از خرداد 92 ، بعد از باخت به عمان در دیدار دوستانه، برابر قطر(2 بار)، کره جنوبی(2بار)، لبنان (2بار)، تایلند(2بار)، کویت، عراق، بحرین و اماران، همه بازی ها را برده است.

نتایج ما در 12 بازی به قرار ذیل بوده است:

ایران 1- قطر صفر
ایران 4- لبنان صفر
ایران 1- کره جنوبی صفر
ایران 2- تایلند1
ایران 3- تایلند صفر
ایران 4-لبنان 1
ایران 3- کویت 2
ایران 1- کره جنوبی صفر
ایران 1-عراق صفر
ایران 2- بحرین صفر
ایران 1- قطر صفر
ایران 1- امارات صفر

*آماری که کی روش در این زمان 12 برد متوالی ثبت شده در زمان حشمت مهاجرانی، فرانک اوفارل، برانکو و سایر مربیان ایرانی ثبت نشده و بر این اساس کی روش به تاریخ فوتبال ایران الصاق می شود.