خبر شهر به گزارش روابط عمومی بنیادشهیدوامورایثارگران شهریار: جلسه ی ستادشاهدوایثارگران اموزش وپرورش ،باحضورروء سای آموزش وپرورش وبنیادشهیدوامورایثارگران شهریار،وکارشناسان مربوطه درمحل آموزش وپرورش شهریاربرگزارشد.
این جلسه که صبح روز ۲۸ دی ماه ۹۳ اغازشددرخصوص نتایج امتحانات دانش آموزان شاهدوایثارگر،دستورالعمل مسابقات تحقیق وپژوهش دانش آموزان موصوف،بحث وتبادل نظرشد. [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]