انتقاد از اختصاص 80 درصد بودجه فدراسیون ها به تیم ملی فوتبال/تنها 8 درصد مردم ایران ورزش می کنند
سرویس: فرهنگی
عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شرایط ورزش همگانی در کشور گفت: ورزش همگانی زیر سایه ورزش قهرمانی و تیم ملی فوتبال قرار گرفته است.
حسین گروسی در گفتوگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه وزارت ورزش و جوانان آن طور که باید و شاید در حوزه ورزش همگانی کار نکرده است، اظهار داشت: بای توسعه ورزش همگانی، لازم است که همکاری و تفاهم بین ارگانها و دستگاههای متولی این حوزه از ورزش بیش از گذشته ایجاد شود. نماینده مردم شهریار،شهرقدس،ملارد درمجلسادامه داد: شهرداریها، آموزش و پرورش و فدراسیون همگانی باید در کنار یکدیگر و با استفاده از توان و امکانات زیرمجموعههای خود نسبت به تقویت ورزش همگانی گام بردارند. به اعتقاد این نماینده باید وزارت ورزش و جوانان در توسعه ورزش همگانی به گونهای عمل کند، که شاهد رشد این ورزش در تمام شهرها و شهرستانها باشیم. به این صورت که از ظرفیت پارکها و فضاهای باز برای برپایی همایشهای ورزشی و خانوادگی در مناسبتهای مختلف بهرهمند شود. از آنجا که ورزش همگانی متولی متعددی دارد، این نقد وارد میشود که تعدد متولی و موازی کاری بین نهادهای مربوطه عاملی شده است که در ورزش همگانی شاهد رشد قابل توجهی نباشیم. وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیروهای مسلح، صدا و سیما، بسیج، شهرداری تهران، حوزه های علمیه کشور و فدراسیون ورزشهای همگانی از جمله دستگاههایی هستند که عهده دار توسعه ورزش همگانی در کشور هستند. گروسی با رد این انتقاد، توضیح داد: ورزش همگانی، از جمله حوزههایی است که باید نهادهای مختلف در کنار هم در این زمینه کار کنند. این طور نیست که چون نهادهای گوناگون در این حوزه کار می کنند، شاهد موازی کاری و بر هم خوردن تعادل در توسعه آن باشیم. به گفته این عضو فراکسیون ورزش مجلس، ورزش همگانی بر خلاف ورزش قهرمانی است و باید تمام دستگاههای اجرایی در توسعه و همگانی شدن آن تلاش کنند. عضو کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرد: توسعه ورزش همگانی نیازمند حرکت جهادی است. در حال حاضر تنها 8 درصد مردم ایران ورزش میکنند و باید در هشت سال آینده با برنامه ریزیهای مدون و همکاری نهادها و دستگاهها حداقل 50 درصد ایرانیان به ورزش کردن روی بیاورند. نماینده مردم شهریار،شهرقدس،ملارددرمجلس به بودجه ورزش همگانی اشاره کرد و گفت: در کل بودجه ورزش، چه همگانی و چه قهرمانی، عدد قابل توجهی نیست. اگر چه در بودجه سال 94 شاهد رشد 50 و سه درصدی بودجه فدارسیون ورزش و جوانان بودیم، اما از آنجا که از ابتدای بودجه ورزشی مبلغ کمی دیده شده بود، رشد 50 درصدی آن نیز توان برآورده کردن نیاز ورزش قهرمانی و همگانی را ندارد. وی با بیان اینکه ورزش همگانی و اکثر ورزشهای قهرمانی در تقسیم بودجه مظلوم واقع شدند، توضیح داد: متاسفانه 80 درصد بودجه وزارت ورزش و جوانان به تیم ملی فوتبال اختصاص پیدا میکند و 20 درصد باقی مانده از بودجه، باید بین ورزش های قهرمانی رشتههای دیگر و ورزش همگانی تقسیم شود. گروسی ادامه داد: با این حساب عدد قابل توجهی به ورزش همگانی نخواهد رسید که بتوان با اتکا به آن انتظار توسعه ورزش همگانی را داشته باشیم. عضو فراکسیون ورزش مجلس تاکید کرد: برای سر و سامان دادن به اوضاع ورزش همگانی، باید در برنامه ششم توسعه که سال آینده به مجلس بیاید تدابیری بیاندیشیم./