به همت تبلیغات اسلامی شهریار برگزار شد:
دوره آموزشی اصول و کارکردهای هیئات مذهبی به همت تبلیغات اسلامی شهریار، دوره آموزشی اصول و کارکردهای هیئات مذهبی ویژه مسئولین و رابطین فرهنگی هیئات مذهبی این شهرستان برگزار شد.
خبر شهر به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران، به همت اداره تبلیغات اسلامی شهریار، دوره آموزشی اصول و کارکردهای هیئات مذهبی ویژه
مسئولین و رابطین فرهنگی هیئات مذهبی این شهرستان برگزار شد.
در این دوره آموزشی شیوه های تبلیغی هیئات و نقش تشکل های دینی در مقابله با انحرافات فکری برای مسئولین هیئات مذهبی و رابطین فرهنگی آنها تبیین شد.
حجتالاسلام بختیاری، ازاساتید حوزه علمیه در این دوره آموزشی تدریس کرد و گفت: هیأتها و مساجد، سرمایه های ملی و تاریخی ما هستند. حضور جوانان و
نوجوانان در هیأتها و مجالس عزاداری بسیار پر رنگ و جدی است. این حضور سر تا پا، برکت و سازندگی است. نوجوانان و جوانان با این کار، تمرین زندگی
اجتماعی میکنند، تمرین همدلی و تشکّل. هیچ نیرویی، هیچ وزارتخانه ای نمی تواند آنها را این طور دور هم جمع کند و به آنها کار مشترک بیاموزد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به کارکردهای اجتماعی تشکل های دینی را تبیین کرد و گفت: بسیاری از تشکل ها بر اساس مسائل مادی، منافع شخصی یا
گروهی، حزبی و امثال اینها شکل می گیرد و جنبه اقتدارگرایی را دارد و دنبال قدرت و تسلط هستند که خودشان را به جامعه تحمیل کنند اما تشکل های
دینی صرفا برای یک حرکت فرهنگی و حساب شده شکل گرفته اند که حرکتی عظیم و بی بدیل است.
وی در پایان به سوالات حاضرین پاسخ گفت.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]