[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]شواهد قطعی وجود دارد که خواب باعث بهبود عملکرد حرکتی پس از یک دوره آموزش اولیه می شود.ما تصور کردیم که تثبیت حافظه در طول خواب با امواج آهسته الکتروآنسفالوگرام مربوط است واز نوروفیدبک به منظور
بهبود عملکرد، بدون خواب واقعی استفاده شد. 35 نفر برای انجام این کار (آموزش عملکرد حرکتی) تحت آموزش قرار گرفتند.

پس از آموزش وتست های اولیه افراد تحت نوروفیدبک قرار گرفتند در حالی که گروه شاهد به جای
نوروفیدبک 45 دقیقه استراحت کردند.

ما سرعت ودقت را قبل از آموزش عملکرد حرکتی وبعد از نوروفیدبک ،بعد از 2 روز و یک هفته بعد از آموزش نیز اندازه گیری کردیم :نتایج این مطالعات نشان داد که در گروهی که تحت نوروفیدبک قرار گرفته اند پیشرفت قابل توجهی در سرعت به دنبال آموزش امواج آهسته نسبت به گروهی که فقط استراحت کرده اند داشته است.

نتایج این مطالعه نشان میدهد که یک جلسه نوروبیدبک از 45 دقیقه استراحت موثرتربوده است.این یافته ها دارای مفاهیم نظری نقش الکتروآنسفالوگرام طیفی وخواب در یادگیری است .یافته های ما نیز دارای پیامدهای عملی در یادگیری از وظایف عملکرد حرکتی از قبیل ورزش ها،عملکردهای موسیقی یا هر نوع مهارت های دیگر می باشد.به عبارت دیگر اگر می خواهید بعد از یادگیری مثلا تنیس ، تنیسور بهتری شوید ،

یک جلسه نوروفیدبک پس از هر جلسه یادگیری ورزش باعث می شود که مغز شما مانند بدنتان بتواند
به خوبی از عهده این کار بر آید.
و همین عامل نیز باعث شده که ورزشکاران بزرگ دنیا از نوروفیدبک استفاده کنند.

-----------------------------------

منبع مقاله :


Enhancement of learning with EEG neurofeedback
Roman Rozengurt1, Anat Barnea2, Miriam Reiner1
مترجمین : دکتر مصطفی امیری
مریم عبداللهی (روانشناس)
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]