امروز داشتم از خیابان شهید مصطفی خمینی جنوبی (همان خیابانی که اداره برق در ان واقع است) می گذشتم که تصویر فرماندار جدید جناب اقای ناجی را طی بنری برای تبریک به ایشان رویت کردم .
بنده نیز انتصاب ایشان به عنوان فرماندار شهرستان شهریار را به ایشان تبریک گفته و از زحمات فرماندار قبلی جناب اقای جوهری قدردانی می کنم .


مدیریت مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش

حمید رضا گلدار