یکی از شبکه های رادیویی انگلیس در یک ابتکار جالب اقدام به نظر خواهی درباره مهمترین اختراع دانشمندان در طول تاریخ کرد که در پایان دوچرخه به عنوان محبوب ترین اختراع تاریخ از سوی مردم انتخاب شد وبه دنبال ان اختراع ترانزیستور و میدان الکترو مغناطیسی قرار گرفت جالب اینکه کامپیوتر که انتظار میرفت مهمترین اختراع تاریخ معرفی شود در مکان چهارم قرار گرفت و پدیده اینترنت فقط 4% اراء را به خود اختصاص داد علت انتخاب دوچرخه به عنوان اختراع برگزیده مردم ساده بودن طراحی آن عمومیت داشتن این اختراع و الاینده نبودن این وسیله است

-
هم چنین در این نظر سنجی از مردم سوال شد که علاقه مند بودید کدامیک از اختراعات بشر هرگز اختراع نمیشد ؟ مواد غذای ژنتیکی با 26% و انرزی هسته ای با 19% در صدر جدول قرار گرفتند

اختراعی که مردم جهان برای به وجود امدن ان لحظه شماری میکنند < واکسن ایدز > اعلام شد
-

جدول رده بندی محبوب ترین اختراعات جهان به قرار زیر است :

1- دوچرخه 59%
2- ترانزیستور 8%
3 میدان الکترو مغناطیس 8%
4- کامپیوتر 6%
5-رادیو 5%
6- اینترنت 4%
7- موتور وسلیل نقلیه 3%
8- انرژی هسته ای 1%
9- ماهواره مخابراتی 1%
---

--
-


.irantuner.com