.
[align=CENTER]تصاویر بزرگترین پیست اسکیت طبیعی جهان[/align] [align=CENTER] [/align] [align=JUSTIFY]
Click this bar to view the original image of 640x427px.
[/align] [align=JUSTIFY] [/align] [align=JUSTIFY] [/align] [align=JUSTIFY] [/align] [align=JUSTIFY]
Click this bar to view the original image of 640x856px.
[/align] [align=JUSTIFY] [/align] [align=JUSTIFY] [/align] [align=JUSTIFY] [/align] [align=JUSTIFY]
Click this bar to view the original image of 640x480px.
[/align] [align=JUSTIFY] [/align] [align=JUSTIFY] [/align] [align=JUSTIFY] [/align] [align=JUSTIFY]ایرانتو: کانال ریدیو در شهر اتاوا، پایتخت کانادا، به طول 7.8 کیلومتر، در طول زمستان های طولانی و سرد، [/align] [align=JUSTIFY] [/align] [align=JUSTIFY]تبدیل به بزرگترین پیست اسکیت طبیعی در جهان می شود و هر روز هزاران تن از مردم از سنین مختلف، در آن به ورزش و تفریح می پردازند.[/align]
------------------------

[size=x-small]منبع : با تشكر پايگاه تحليلي و خبري پارسينه
[/size].