بدنسازی در كنار ورزش ایروبیك بهترین شیوه برای كاهش قندخون در افراد مبتلا به دیابت است.
قند بهترین سوخت برای ماهیچه هاست. در ورزش ایروبیك قند بالایی می سوزد و بدنسازی نیز به افزایش بافت عضلانی كمك می كند. این دو ورزش در كنار هم می تواند سبب كاهش قندخون شود.
[align=JUSTIFY]محققان در بررسی های خود از گروه های داوطلب خواستند یك دسته تنها ایروبیك یك دسته تنها بدنسازی و یك دسته هر دو را انجام دهد. دسته چهارم نیز هفته ای یك بار ریلكسیشن و تمرین های كششی انجام می داد نتایج نشان داد افرادی كه ایروبیك و بدنسازی را با هم انجام می دادند قندخون و وزنشان كاهش قابل توجهی پیدا كرد.[/align] [align=JUSTIFY]در میان این افراد 41درصد داروی ضددیابت كمتری مصرف كردند و قندخونشان كمتر بالا رفت در مقابل این رقم در كسانی كه تنها بدنسازی انجام دادند 26 و در كسانی كه تنها ایروبیك انجام داده بودند 29 و در گروه چهارم 22 درصد بود. طبق مقاله ای كه در مجله Association medical americane منتشر شده است تنها 9 ماه انجام این دو ورزش و 3 بار در هفته هر بار 45 دقیقه برای كاهش وزن و قندخون كافی است.[/align] [align=JUSTIFY] [/align] [align=JUSTIFY] [/align] [align=JUSTIFY]-----[/align] [align=JUSTIFY] [align=RIGHT]منبع : salamatiran.com[/align][/align]