ماهواره یک شرکت تجاری آمریکایی در اطراف مرکز هسته ای نطنز تونلی در حال ساخت را کشف کرد.

طبق این تصاویر که روز 11 ژوئن گرفته شده بودند، می توان نتیجه گیری کرد که راه هایی زیرزمینی در این منطقه وجود دارند که پیشتر دیده نشده بودند. اما تنها اکنون خبر وجود این راه ها در دست رسانه ها قرار گرفت. این اطلاعات را انستتیو علوم و امنیت بین المللی آمریکا منتشر کرد.

طبق اظهارات کارشناسان، در تصاویر گرفته شده در نطنز دو راه در حال ساخت در بین انبوه کوه ها دیده می شوند. یکی از این راه ها به کوه ختم می شود که می توان فرض کرد به تونلی می رسد که ورود به آن شدیداً پوشش داده شده بود. محققین آمریکایی به این نتیجه رسیدند که به نظر می رسد ایران در بین کوه ها شبکه ای از راه های زیرزمینی می سازد.

به احتمال زیاد قرار است از آنها بعنوان محلی برای پنهان کردنه مواد تجزیه شدنی اتمی در صورت حمله هوایی و نیز برای دفاع از نطنز استفاده شود. غیر ممکن نیست که در این غارها سیستم های ضد هوایی و یا سایر انواع تسلیحات نیز مستقر شوند. این سازه های زیرزمینی کشف شده را با مجموعه ساخته شده در نزدیکی آزمایشگاه پالایش اورانیوم در اصفهان مقایسه می کنند.

نطنز یکی از مهمترین مراکز هسته ای ایران است. در این شهر مجتمع غنی سازی اورانیوم قرار دارد، به همین دلیل نیز آمریکا به دقت پیگر اوضاع در آن است. در نظارت بر این شهر شرکت هایی تجاری، همانند DigitalGlobe نیز شرکت دارند که تصاویر اولیه تهیه شده توسط ماهواره متعلق به همین شرکت بود.

این که دائماً از نطنز عکس گرفته می شود و بدقت پیگیر آنچه تغییرات در آن هستند، گواه توجه بسیار بدان است. در اوایل سال جاری ماهواره جاسوسی آمریکا موفق به یافت چیز جدیدی در نطنز نشده بود، اما این بار پیدا شد.

"شون مک کورماک" سحنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به خبرنگاران نگفت که تصاویر دریافتی تا چه حد ارزش دارند. او از تفسیر این خبر امتناع نموده و گفت که این مسئله ای بسیار ظریف است.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]