تصور کنید که دو کودک در حال بازی هستند و یکدفعه صدای فریادشان بلند میشود: ازت بدم میاد... ازت متنفرم... اما چند دقیقه بعد باز هم میبینید که دارند با هم بازی میکنند و خوشحالند...گاهی دو آدم بزرگسال هم در روابطشان به همین طریق رفتار میکنند. فقط کافی است در نیمکت کنارشان بنشینید و آنها را نگاه کنید. تا به حال این تجربه را داشتهاید؟
سؤال جالب اینجاست که چه اتفاقی برای کودکان میافتد؟ آنها 5 دقیقه پیش دشمن بودند و در حال حاضر بار دیگر با هم بازی میکنند! جواب این سؤال ساده است: آنها شادی را به جای برقراری عدالت انتخاب میکنند. آنها لحظهشان را میبینند و سعی میکنند از بازیشان لذت ببرند. بزرگترین مشکلات ما هم اگر گاهی مانند کودکان رفتار کنیم، حل میشوند. البته زندگی زناشویی همیشه به سادگی بازیهای کودکانه نیست اما همیشه مجموعه ای نکات کلی و البته ساده برای مقابله با مشکلات زندگی وجود دارد. با رعایت این 10 نکته با تنشهای زندگیتان خداحافظی کنید:
1 - زبانتان را گاز بگیرید
انتقاد و قضاوت را بس کنید. بیشتر مردم از همان اول رابطه که مرحله ورزیدن است شروع به انتقاد میکنند. به یاد داشته باشید که هیچکس نمیتواند ازدواجی را نجات بدهد اگر طرفین بیشتر از تحسینشدن مورد انتقاد قرار بگیرند. انتقادهای مدام و پی در پی به همسرتان این حس را میدهد که او به اندازه کافی برای شما خوب نیست. این حس (بخصوص برای مردها) سردشدن رابطه را به دنبال دارد. قبل از هر چیز سعی کنید تان را بشناسید و بعد از آن تفاوتهای قابل قبول همدیگر را بپذیرید.
2 - متفاوت سپاسگزاری کنید
درباره تفاوتها شفافسازی کنید. اینکه تفاوت را چه معنی میکنید مهم است. ما همیشه حقایق را از بین فیلترهای متفاوتی رد میکنیم که وجود آن فیلترها به فرهنگ، جنسیت و خانواده بستگی دارد. تنها شرط یک ازدواج خوب، حفظ کردن عشق در رابطه است. میتوانید همسرتان را در نوع سپاسگزاریتان غافلگیر کنید. اگر او چیزهایی را همیشه دوست داشته که شما با آن مخالفت میکردید، میتوانید با موافقت خود به او حس متفاوت بدهید. اگر همسرتان همیشه تیر و کمان دوست داشته و به نظر شما خرید تیرو کمان از خرجهای غیرضروری زندگی بوده، میتوانید با پساندازهایی که برای تفریح خود کنار گذاشتهاید، برایش یک تیروکمان بخرید.
از همین حالا تمرین کنید تا بتوانید بدون قطعکردن صحبت طرف مقابلتان، خوب گوش کنید. بعد از صحبت همسرتان میتوانید از او بپرسید که آیا نوبت من شده که حرف بزنم؟ میتوانید در بین صحبتهای همسرتان یکسری چیزها را یادداشت کنید تایادتان نرود
3 - معذرتخواهی کنید
شما میتوانید بگویید که من به دلیل مشکلاتی که باعث آن شدم، معذرت میخواهم. در هر رابطهای این بهترین شکل معذرتخواهی است. اصلا مهم نیست شما چقدر مقصر هستید حتی اگر 14درصد تقصیرها گردن شماست برای آن قسمت معذرتخواهی کنید. ازدواج وقتی خوب پیش میرود که حداقل یک نفر بتواند معذرتخواهی کند. غرور داشتن در رابطه زناشویی چیز قابل قبولی نیست. معذرتخواهی در نهایت روح بزرگ شما را نشان و حس بهتری بهزندگیتان می دهد.
4 - خوب گوشدادن را تمرین کنید
دفاع از خود را بس کنید. این مشکلی را حل نمیکند. سعی کنید شنونده خوبی باشید. خوب گوشدادن بهترین هدیهای است که میتوانید به شریک زندگیتان بدهید. از همین حالا تمرین کنید تا بتوانید بدون قطع کردن صحبت طرف مقابلتان، خوب گوش کنید. بعد از صحبت همسرتان میتوانید از او بپرسید که آیا نوبت من شده که حرف بزنم؟ میتوانید در بین صحبتهای همسرتان یکسری چیزها را یادداشت کنید تا یادتان نرود. در نهایت بحث میتوانید یک نتیجهگیری داشته باشید. اگر به دنبال نتیجه هستید باید صبور باشید. هنگامی که هر دوی شما کنترل اعصابتان را از دست بدهید نتیجه این میشود که همسرتان با عصبانیت به درون اتاق میرود و در را به هم میکوبد. نگذارید بحثتان به این شکل بینتیجه بماند. اگر شما آرام باشید همسرتان هم آرام میشود و از حرفهای شما بل نمیگیرد.
5 - دلگرمی بدهید
همیشه در ابتدای هر رابطه همه چیز گل و بلبل است و عادت داریم فقط نکات مثبت را ببینیم. اگر بعد از مدتی دیدیم بعضی مسائل آنطور نیستند که ما فکر میکردیم باید سعی کنیم بقیه چیزها را خراب نکنیم. همسر ما حتما نکات مثبتی هم دارد. معمولا بازسازی روابط سخت است اما غیرممکن نیست. برای نگه داشتن ازدواجتان باید کاری کنید که همسرتان احساس ارزشمندی و برگزیدگی کند. معمولا افرادی که ازدواجهای طولانیتری دارند، میفهمند چطور باید به همدیگر توجه کنند. این درک باعث میشود که فضایی صمیمی در خانه به وجود بیاید و در مقابل هم شما میتوانید انتقادهای سازندهتان را پیش ببرید. به عنوان مثال وقتی همسرتان دارد با برادرش شوخی می کند حتی اگر از نوع شوخیاش خوشتان نیامده اما به او بگویید شیوهای که او برای شوخی استفاده کرده را دوست دارید. همسر شما از انتقاد سازندهتان استفاده نمیکند مگر اینکه فضایی از عشق و احترام وجود داشته باشد.
6 - روی خودتان تمرکز کنید نه همسرتان
همیشه حق با شما نیست. همیشه این شما نیستید که درست میگویید. سعی کنید کمی از اختلافتان فاصله بگیرید و از دور نگاه کنید. حالا وقت آن است که درست ببینید. حتما به همین شکل است که طرف مقابل هم مقصر است اما به خود یادآوری کنید که من هم بیتقصیر نبودم. اگر هر یک از ما آدمهای منطقیتری باشیم روابطمان بیتنشتر خواهد بود. روی خودتان تمرکز کنید و سعی کنید برای اصلاح نقصهایتان تلاش کنید.
7 - تحت شرایط استرسزا، فشار نیاورید
همیشه شرایط سختی در ازدواج پیش میآید. این شرایط می تواند شامل شرایط بیکاری، فشار مالی یا حتی بیماری یکی از طرفین باشد. مثلا کسی را تصور کنید که فردا صبح عمل جراحی مهمی دارد. همسر او می تواند شب قبل از عمل جراحی فضایی از غموغصه را در خانه به وجود آورد یا اینکه یک مهمانی بگیرد و تمام دوستان با روحیه همسرش را دعوت و سعی کند آن شب از فکر کردن به نتیجه عمل دوری کنند. انتخابهای ما در زندگی خیلی مهم هستند. مثلا یک همسر هم میتواند بنشیند و آنقدر فضا را ناراحتکننده کند تا به حدی برسد که یک دغدغه جدید هم به وجود بیاید. شما در شرایط سخت زندگیتان باید از به وجود آمدن فشار جدید جلوگیری کنید.
8 - همه چیز در جزئیات خلاصه میشود
اگر همسر شما یک روزهایی به دلیل شرایط کاریاش بداخلاق و نا آرام می شود، اگر خیلی صبحها برای شما چای می ریزد اما یک روز صبح با عصبانیت در را به هم میکوبد. این دلیل نمیشود که بگویید همسر من هیچوقت من را درک نمیکند. نکات مثبت را همیشه در یادتان نگه دارید، این باعث میشود که عصبانیت شما قابل کنترل شود. اگر گاهی خلق و خوی او با توجه به شرایطی که خارج از فضای خانه دارد تغییر میکند، شما هم راه بیایید. از او تعریف کنید. به او بگویید که چقدر از با او بودن لذت می برید و خوشحال هستید. گاهی لازم است که حتی کوچکترین مهارتش را بزرگ کنید و بگویید که عزیزم تو در این کار بهترین هستی. به جزئیات رابطهتان دقت کنید و همه چیز را یک وظیفه ندانید. این مسائل صمیمیت رابطه را بیشتر و تنشها را کمتر میکند.
9 - تنها شما میدانید که باید چه کار کنید
تمام مجلات سبک زندگی پر هستند از روشهایی که شما میتوانید برای به وجود آوردن یک زندگی عاشقانه به کار گیرید. اما در آخر باید بدانید که شما به هیچکدام از این توصیهها نیاز ندارید. شما تنها کسی هستید که میدانید باید چه کاری انجام دهید. اصلا مهم نیست که چقدر از ازدواجتان گذشته یا چقدر احساس صمیمیت نسبت به زندگی مشترکتان دارید، مهم این است که بعد از ورق زدن این صفحات 3 عمل خاص را برای بهبود مسائل در زندگیتان به کار ببرید.
10 - راه مخصوص خودتان را پیدا کنید
شاید خیلی از راهها را امتحان کرده باشید، اما باید بتوانید راهی را که مختص زندگی خودتان است پیدا کنید؛ راهی که برای خوشحال کردن و به صمیمیت رسیدن با همسرتان جواب بدهد. این روش را یکی از همکاران ما اجرا کرده و به نتیجه رسیده به همین دلیل این سه روش را به عنوان مثال با شما درمیان میگذاریم.
- من توانستم شام مورد علاقهاش را بپزم و وقتی او بعد از کار بهمنزل برگشت با میز شام چیده روبهرو شود.
- آخر ماه تمام وسایل شخصیام را ریختم و بعد از دستهبندی همسرم با اتاق مرتب شدهام رو به رو شد.
- به او گفتم که میخواهم صبح روز جمعه زمانم را طوری تنظیم کنم که درباره نگرانیها و دلمشغولیهایش صحبت کنیم.
بگردید و 3 روش مخصوص به خود و رابطهتان را پیدا کنید. بدانید که تنها قدم اول و شروع گردگیری رابطه سخت است.
منبع : سیب سبز