حميد رسايي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در برنامه ورزش از نگاه دو شب گذشته به مواردي پرداخت که باند بزرگ اعطاي معافيت با مدارک جعلي با تمسک به آن براي متقاضيان بهانه معافيت صادر ميکردهاند.

به گزارش "ورزش سه"، رسایی با تاکید بر اینکه افراد مختلفی در حرفههای مختلف این کار را انجام دادهاند، گفت: از نظر صنفی بیشتر فوتبالیستها بودهاند که این تخلف را انجام دادهاند اما هم والیبالیست داشتیم هم پزشک و هم آدمهای با شغلهای دیگر.

وی همچنین گفت: بیشتر معافشدگان از استان خوزستان کارت معافیت دریافت کردهاند اما مواردی که رسایی به آن اشاره کرد: نکات جالبی بود.به گفته رسایی بسیاری از موارد دریافت کارت معافی با استفاده از قوانینی بوده که در اداره نظام وظیفه وجود داشته است.

*فوتبالیستهایی که با مدارک جعلی معافیت پزشکی و نقض عضو گرفتهاند (این مورد بیشترین معافیتهای پزشکی فوتبالیستها را شامل شده است)

*فوتبالیستهایی که پدر و مادرشان طلاق سوری از هم گرفتهاند. طبق قانون بچههای طلاق در شرایطی میتوانند کارت معافیت بگیرند. رسایی گفت: پدر و مادر این فوتبالیست با هم زندگی میکردهاند اما به صورت قانونی و سوری از هم جدا شده بودند.

*فوتبالیستهایی که برای پدر آنها مدارک جعلی برای حضور در جبهههای حق علیه باطل درست شده است.

*یک فوتبالیست هم بوده که نام مادر خود را در فهرست مستمریبگیران کمیته امداد ثبت کرده و به این صورت از حضور در سربازی معاف شده است. رسایی میگفت: این فوتبالیست در حال حاضر در اروپا به سر میبرد.به گفته وی با توجه به سطح درآمدی این بازیکن اینکه مادر او از کمیته امداد مستمری بگیرد، موضوع جالبی است.

به نظر میرسد با توجه به علنی شدن موضوع و حجم پرداخت رسانهها به این مساله، به سختی بشود انتظار داشت این فوتبالیستها به شرایط سابق بازگردند.