به التهاب عضله قلب اصطلاحا میوکاردیت (myocarditis) گفته میشود که معمولا بر اثر یک عفونت ایجاد میگردد . از آنجایی که هیچ علایم آشکاری برای این وضعیت وجود ندارد معمولا این بیماری در افراد تشخیص داده نمیشود . با این حال در موارد شدید التهاب عضله قلب ممکن است درد سینه ودر نهایت بزرگ شدن قلب و نارسایی قلبی مزمن ظاهر شود.
شایع ترین علت بروز این بیماری یک عفونت ویروسی میباشد و معمولا هم ویروس کوکساکی (coxsackie) مسئول این وضعیت است.همچنین میوکاردیک ممکن است بر اثر تب روماتیسمی هم ایجاد شود .بعضی از بیماری های خود ایمنی (اتوایمیون) مثل بیماری لوپوس نیز میتوانند باعث میوکاردیک شوند.
علایم میوکاردیک
میوکاردیک اغلب هیچ علامتی ندارد .با این حال اگر علایم آن ایجاد شوند معمولا در عرض چند ساعت یا چند روز ظاهر میشوند و ممکن است شامل موارد زیر باشند:
تب
خستگی
درد سینه
طپش قلب
در نهایت هم به خاطر بروز نارسایی قلبی ممکن است تنگی نفس و ورم مچ پاها هم ایجاد شود. به ندرت ممکن است میوکاردیت باعث مرگ ناگهانی در هنگام فعالیت شدید بدنی شود.
نحوه درمان میوکاردیت
اگر پزشک مشکوک به وجود میوکاردیت شود احتمالا یک نوار قلبی خواهد گرفت تا فعالیت الکتریکی قلب را بررسی نماید و یک عکس رادیو گرافی از سینه درخواست خواهد کرد تا ببیند که ایا اندازه قلب بزرگ شده است یا خیر. همچنین اکوکاردیو گرافی نیز ممکن است انجام شود تا تصویری از داخل قلب به دست اید .ازمایش خون برای فهمیدن اینکه ایا عفونتی در خون وجود دارد ونیز برای کشف وجود انزیمهایی که در هنگام صدمات قلبی به داخل خون ازاد میشوند انجام میگردد.
میوکاردیت معمولا خفیف بوده و قلب باید در عرض دو هفته دوباره بهبودی خود را به دست اورد .اگر نارسایی شدید قلبی ایجاد شود ممکن است انجام عمل جراحی پیوند قلب بهترین راه برای بازگشتن به سلامت طبیعی باشد.
منبع : کتاب بیماریهای قلبی .تالیف : دکتر تونی اسمیت