جراحي آندوسکوپيک تکنيکي نوين با عوارض کمتر
چهارشنبه 23 آبان ماه 1386 02:50:هرچه قافله علم و فناوري در گستره بيکران خود پيش مي رود در حوزه هاي مختلف علمي حداقل درهدف ، شاهد تحولات و دستاوردهايي هستيم که مي خواهند زندگي را براي ما آسان تر کنند.
بويژه در حوزه پزشکي ، تحولات و دستاوردهاي نوين همگي در جهت کوتاه کردن دوره نقاهت ، درمان سريع تر و کاهش عوارض ناشي از اعمال جراحي قدم برمي دارند.
يکي از اين دستاوردها در حوزه جراحي گوش ، گلو و بيني ، جراحي تومورهاي سرطاني قاعده جمجمه به کمک آندوسکوپ است. اين روش جراحي که بتازگي در ايران انجام مي شود، علاوه بر اين که نيازي به برش هاي وسيع ندارد عوارض اعمال جراحي قديمي از قبيل فلج ، نشت مايع نخاعي ، خونريزي و مرگ حين عمل را ندارد.
در واقع اين روش جراحي جديد در دهمين کنگره بين المللي انجمن جراحان گوش ، گلو و بيني مورد بررسي قرار مي گيرد که از ديروز آغاز به کار کرده است.
ما نيز به اين بهانه با دکتر فرامرز معماري ، دبير علمي دهمين کنگره بين المللي انجمن جراحان گوش ، گلو و بيني به گفتگو نشسته ايم.


وقتي صحبت از جراحي تومورهاي سرطاني در ناحيه گوش ، گلو و بيني مي شود اين سوال پيش مي آيد که عامل اصلي اين نوع تومورها چه هستند و آمار مبتلايان در دنيا و در ايران چقدر است؟
عامل بسياري از تومورهاي سر وگردن و قاعده جمجمه ناشناخته است اما در بسياري از موارد کشيدن سيگار، مصرف الکل و ويروس ها در آنها نقش عمده اي دارند. بعضي از اين تومورها خوش خيم و بسياري از آنها بدخيم هستند. مصرف سيگار و الکل نه تنها در ايجاد سرطان هاي سر و گردن نقش دارد بلکه قطع مصرف آنها درطول مدت درمان و پس از آن ضروري است ، زيرا در صورت ادامه مصرف ، سرطان ها بسرعت عود مي کنند.

کدام دسته از اين تومورها و در چه مواردي قابل درمان هستند؟
با روشهاي جديد اکثريت قريب به اتفاق اين تومورها قابل درمان هستند.

شيوه هاي معمول درمان اين بيماري ها چه هستند؟ طي سالهاي اخير اين شيوه ها تا چه اندازه و چگونه توسعه پيدا کرده اند؟
شيوه هاي معمول درمان سرطان هاي سر و گردن و قاعده جمجمه شامل جراحي ، راديوتراپي و در مواردي شيمي درماني است. هر سه اين شيوه هاي درماني و بخصوص جراحي قاعده جمجمه در سالهاي اخير بسيار متحول شده است.

جراحي آندوسکوپيک از چه زمان و ابتدا در کدام کشور ما براي درمان تومورها ارائه شده است؟
جراحي آندوسکوپيک تومورهاي قاعده جمجمه در 15سال اخير در کشور امريکا و سپس در ساير کشورها بتدريج گسترش يافته است ولي فقط در چند سال اخير است که روشهاي درماني آندوسکوپيک تومورهاي قاعده جمجمه کاملا به درمان موفق بيماران انجاميده است.

اين شيوه چگونه و طي چه مراحلي در درمان تومورها به کار گرفته مي شود؟
در تومورهاي قاعده جمجمه بخصوص در قسمت قدامي (جلويي) قاعده جمجمه چه در درمان جراحي تومورهاي خوش خيم و چه تومورهاي بدخيم ، جراحي آندوسکوپيک کاربرد دارد.

چه مزيتهايي نسبت به شيوه هاي قبلي دارد؟ اثر بخش آن نسبت به شيوه هاي قبلي درمان چقدر است؟
مزيت مهم استفاده از آندوسکوپ براي اعمال جراحي قاعده جمجمه ، اجتناب از برشهاي وسيع و نيز حفظ بافتهاي طبيعي است که در مسير رسيدن به تومور از نظر جراحي قرار دارند. با استفاده از آندوسکوپ ، مي توان از طريق مجاري طبيعي بدن از قبيل سوراخ هاي بيني ، به تومورهاي قاعده جمجمه دسترسي پيدا کرد و آن را کاملا برداشت بدون آن که نيازي به برشهاي وسيع روي سر و يا صورت وجود داشته باشد. همچنين با آندوسکوپ دسترسي به زواياي پنهان در سر و گردن و قاعده جمجمه ممکن مي شود و در نتيجه مي توان تومور را به طور کامل خارج کرد به طوري که احتمال عود آن به حداقل مي رسد.

آيا عوارض جانبي بر بيمار به جا نمي گذارد؟
عوارض اين اعمال جراحي به حداقل ممکن کاهش مي يابد و همچنين عود تومور کمتر خواهد شد.

از چه زمان اين روش در کشور انجام مي شود؟ کدام دسته از متخصصان قادر به انجام آن هستند؟
اين روش جراحي طي چند سال اخير در کشور ما با روشهاي پيشرفته انجام شده و نتايج موفقيت آميز آن از سوي تيم پزشکي متشکل از متخصص گوش و حلق و بيني بيمارستان اميراعلم در کنگره بين المللي گوش و حلق و بيني امسال که از تاريخ 22 تا 25 آبان ماه در بيمارستان ميلاد برگزار خواهد شد، ارائه مي شود. همچنين درباره روشهاي جديد جراحي ميکروسکوپيک قاعده جمجمه در قسمت مياني و استفاده از ابزار و وسايل پيشرفته در اين کنگره به بحث گذاشته خواهد شد. نتايج جراحي هاي ميکروسکوپيک نيز بسيار بهتر از روشهاي جراحي قديمي گزارش شده است.

جراحي رباتيک پس از روشهاي آندوسکوپيک
گفته مي شود روشهاي جراحي آندوسکوپيک را زمينه ساز ايجاد انقلاب نوين جراحي رباتيک برمي شمرد.امروزه جراحي هاي آندوسکوپيک جايگزين بسياري از روشهاي قديمي جراحي شده است.
پژوهش هاي انجام شده ، نشان دهنده آن است که جراحي هاي آندوسکوپيک در مقايسه با جراحي هاي قديمي (کلاسيک) در طيف سني وسيع تري کاربردي است.
امروزه کاربرد آندوسکوپ در کل جراحي هاي بدن در رشته هاي مختلف پزشکي از رشد چشمگير و موفقيت آميزي برخوردار بوده است.
حدود 20 سال پيش صحبت درباره خارج کردن تومورهاي ناحيه قاعده جمجمه از راه بيني عجيب و شايد خنده دار به نظر مي رسيد. اين در حالي است که امروزه با روشهاي آندوسکوپيک و بدون باز کردن قاعده جمجمه و فقط از طريق بيني مي توان تومورهاي اين ناحيه را بدون ايجاد برش و ضايعات دردناک و در زمان بستري کوتاه مدت خارج کرد.ابداع روش جراحي رباتيک با در اختيار قرار دادن 3محور فضايي به جراحان عوارض جراحي هايي مانند سر و گردن را به حداقل ممکن مي رساند. درشت نمايي ، دقت عمل بازوهاي رباتي ، کنترل حرکات و لرزش دست جراح و حداقل خونريزي در اين نوع جراحي ها از ديگر مزاياي جراحي رباتيک است.
در سالهاي ابتداي ورود جراحي هاي آندوسکوپيک در نواحي سر، گردن ، بيني و سينوس ها بيماران عوارض زيادي متحمل شدند. بنابراين اگر جراحي رباتيک نيز پرشتاب ، بدون برنامه و پژوهش هاي خاص و زمينه سازي مناسب وارد کشور شوند بايد منتظر عواقب خطرناک آن نيز بنشينيم بنابراين ، آموزش مهارت هاي جراحي رايانه اي به جراحان بايد نسبت به انجام آن چند گام فراتر باشد.

پونه شيرازي