تابستان شاد و کودکانه با این خلاقیت ها


مجله سیب سبز

کمی خلاق باشید و کارهای تازهای را برای تابستان امسال تدارک ببینید. ایدههایی که در عین سادگی بتوانند حسابی کودکانتان را سرگرم کنند و تعطیلات هیجانانگیزی را برایشان رقم بزنند. تفريحاتي که میتوانند اعضای خانواده را به یکدیگر نزدیکتر کنند.

تیشرت خانوادگی

وقتش است قلم موها و رنگهایتان را بیرون بیاورید و یک تیشرت مادر و فرزندی منحصر به فرد برای خودتان طراحی کنید. برای این کار یک پرینت از طرح مورد علاقه خود و فرزندتان تهیه کنید و با تیشرتهای یک رنگی که خریدهايد جایی ببرید که چاپ سیلک انجام میدهند. آنها عکاسی میکنند و روی پیراهنتان چاپ میکنند. میتوانید برای ثبات طرح بخواهید که از رنگهای پلیاتیلن استفاده کنند.

ماساژ خانگی یادتان نرود

میتوانید یک لگن را پر از آب کنید و پاهای کوچولویتان را یک ماساژ اساسی بدهید. میتوانید با حرکت دورانی انگشت شست دست خود ماساژ را از پاشنه پا شروع کنید و به صورت دایرهوار به سمت سر انگشتان بروید. به این ترتیب انرژی از سر انگشتان تخلیه میشود. اگر کوچولویتان دختر است میتوانید انگشتان پایش را هم با یک لاک خوشرنگ تزئین کنید.نقشتان را عوض کنید

برای یک روز اجازه دهید دخترتان بانوی خانه باشد. او را مامان خانه کنید و کارهای کوچکی را که از پسشان برمیآید به او بسپاريد. پسرتان هم میتواند نقش پدر را داشته باشد. آنها را با کارهای بچگانهای که میکنید غافلگیر کنید. حتی میتوانید لباسهایتان را مناسب نقشی که گرفتهاید بپوشید.

همه چیز را خاموش کنید

برای یک روز به صورت روستایی زندگی کنید و تمام وسایل الکترونیک خانه را خاموش کنید. لپتاپ، موبایل و ویدئویتان را خاموش کنید و بازیهایی که نیازی به این وسایل ندارد، انجام دهید. کتابهای رنگی کودک را از قفسه بردارید و با آنها کار کنید. حتی میتوانید به اتفاق هم یک آهنگ بامزه بخوانید.

کارهای بامزه کنید

چند سبیل و عینک با کمک کاغذ بسازید و طوری برخورد کنید که انگار متوجه نمیشوید چرا فرزندتان دارد به شما میخندد. خودتان را برای چند دقیقه نگه دارید. پدرها هم میتوانند موی دماسبی به پشتتان وصل کنند و با صدایی نازک با بچهها حرف بزنند. این کار حسابی بچهها را سرذوق میآورد و تا مدتی صدای خندهشان قطع نمیشود.

نامه برای کودکم

برای فرزندتان یک نامه به آدرس خانه پست کنید. درون این نامه میتوانید کلی برچسب بامزه و تمبر قرار دهید و او را تشویق کنید که جواب دهد. این کار باعث میشود بعد از مدتها با نگاه به این نامهها به یاد خاطرههای بامزهای که با هم داشتید، بیفتید.

کد بگذارید

با همدیگر یک نوع دست تکان دادن رمزی، یک کلمه بامزه یا یک سمبل و نماد اختراع کنید؛ چیزی که فقط شما، همسرتان و فرزندتان آن را میدانید. بعد که در یک جمع این کار را با هم انجام دادید متوجه میشوید این کار باعث میشود کوچولویتان حس هیجانانگیزی داشته باشد و او خود را هم وزن پدر و مادر بداند.

آب بازی یادتان نرود

هیچ چیز مانند آب بازی نمیتواند هیجان تابستان را برای کوچولویتان بیشتر کند. بنابراین یک وقتی را برای این کار در نظر بگیرید. حواستان به اسباببازیهایی که میتوانید استفاده کنید از جمله تفنگ آبپاشی باشد. بچهها با این اسباببازیها حسابی سرذوق میآیند.

نقشه گنج

یک برنامه کشف گنج راه بیندازید. پول خردهایی را در بعضي جاهای خانه پنهان کنید؛ زیر مبل، پشت پشتی یا داخل جیب پدر. بعد به فرزندتان بگویید اگر میخواهد بستنی بخورد باید این پولها را از جاهای مختلف خانه پیدا کرده و جمع کند. حواستان باشد این بازی را با بچههای زیر 3سال که امکان دارد سکه پول را ببلعند انجام ندهید.

آشپزی یادتان نرود

یک کلاه آشپزی تهیه کنید. یک برنامه تهیه سالاد با سبزیهای رنگارنگ ترتیب دهید. اجازه دهید او سالاد مخصوص خود را تهیه کند با هر اندازه از هر سبزی که دلش میخواهد.