چگونه حواس پنجگانه کودک را تقویت کنیم؟

برای تقویت حواس کودک وسایل و بازیهای گوناگونی وجود دارد اما هیچ کدام به اندازه آنچه در طبیعت یافت میشود، نمیتواند آموزنده و جالب توجه باشد. مثلا شما میتوانید با رنگ سیب باعث افزایش حس بینایی، با بوی سیب موجب بالا رفتن حس بویایی و با خوردن سیب باعث پرورش حس چشایی او شوید. با هم برخی راههای افزایش حواس پنجگانه را مرور میکنیم.یک روز خوشمزه را شروع کنید

غذا میتواند هر 5 حس کودک شما را فعال کند. یک روز در ماه را به تهیه یک غذای جدید اختصاص دهید و اجازه دهید فرزندتان با همه حواس پنجگانه خود آن غذا را توضیح بدهد. از او درباره چیزهای بد و خوبی که درباره غذا به نظرش میرسد، اعم از صدا، بو، مزه و حس بیشتر سوال کنید.

بیرون از خانه دنبالش بگردید

به همراه فرزندتان فعالیتهایی انجام دهید که حس او را نسبت به بافتها، بوها، صداها، مزهها و دیدنیها تقویت کند. هر جایی برای این کار مناسب است اما بیرون از خانه و طبیعت بهترین انتخاب است. میتوانید برای این منظور گالریهای هنری، اجراهای موسیقی و تئاتر و غذاهای متفاوت رستورانها را در نظر بگیرید. آنها مجبور نیستند از همه چیز خوششان بیاید اما نمایش این موارد آنها را حساس و حواسشان را تقویت میکند.

نمایشگاه برگزار کنید

اجازه دهید کودکتان یک نمایشگاه کوچک برگزار کند. او میتواند بافت انواع سنگهایی را که جمع کرده، رنگ لباسها، انواع ادویهها و عطرشان و اسامی انواع گوناگون غذاها با طعمهای مختلف را برای شما به نمایش بگذارد و درباره آنها توضیح دهد.

بازی حواس پنجگانه راه بیندازید

یک کیسه پر از چیزهای جالب و هیجانانگیز تهیه کنید؛ چیزهای نرم، سفت، زبر و پیچو تابدار. بعد از فرزندتان بخواهید چشمهایش را ببندد و براساس همین حواس تشخیص دهد چه چیزی را برداشته است. بازیهای دیگری که میتوانید انجام دهید به صورت مجزا و برای تقویت هر حس است مثلا برای تقویت شنوایی از کودکتان بخواهید صداهای حیوانات و پرندگان مختلفی را که میشناسد ، تقلید کند.

یک شعر براساس حواس بنویسید

این کار را هرجا و هر موقع که بخواهید میتوانید انجام دهید، در تعطیلات یا در ماشین. این کار بسیار ساده است: یک موضوع را انتخاب کنید و شعر را طوری تنظيم كنيد که در هر خط یکی از حواس گنجانده شود. فرزندتان را تشویق کنید تا از یک کلمه توصیفی استفاده کند. اگر دیدید قافیه ندارد میتوانید از گنجاندن اسم حس مورد نظر صرفنظر کنید.

برای مثال

من گلها را میبینم/ حس بینایی دارم
من گلها را میبویم/ حس بویایی دارم
میشنوم صدا را/حس شنوایی دارم
میچشم مزهها را/ حس چشایی دارم
با دست میکنم لمس/ نرمی، گرمی، سرما را
حس لامسه دارم/ شکر میکنم خدا را