25خرداد، روز ملی گل

خرداد ماه برای دوست داران محیط زیست رنگی متفاوت دارد. اول خرداد روز جهانی تنوع زیستی ، 15خرداد روز جهانی محیط زیست، 25 خرداد روز گل و 27 خرداد روز جهانی بیابان زدایی است.

همانطور که گفته شد 25 خرداد ماه ، روز ملی «گل» در كشور نامگذاری شده است.

روزگاری نه چندان دور، گل و گلدان ها در حیاط خانه جایی امن برای زیستن داشتند و حتی در حافظه زیستی خود روزهایی را به یاد نمی آوردند که بدینسان بی اهمیت شوند و گل های مصنوعی ، پلاستیکی، چینی و ... مأمن امن آنها را بدزد.روزگاری، قبل از آنکه سرگرمی و دل مشغولی پدران ما تلویزیون شود، زندگي همه آنها به گل و گلدان هاي شمعداني گره خورده بود و آب دادن و حفاظت و چيدن برگ هاي زرد، روزهاي خوش و ناخوش آنها بود.

دهان گود گلدان را خاک کردن ، قلمه زدن و ديدن ريشه دواني و قوت گرفتن ساقه ها و انتظار نشستن براي بهار و فصل روييدن گل و بعد از ظهر تلخ پايان عمر گل را ديدن ، بخشي از زندگي آرام پدران ما بود، و این رسمی بود که به ما منتقل نشد!

اکوسیستم بر اساس تعادل است؛ تعادلی بین جانور و گیاه.

بر اساس طبقه بندی ها، انسان ها هم جزئی از جانواران هستند و چه تعادل نامبارکی بین این جانوار و گیاهان شکل گرفته است.

حضور گل و گياه در فضاي مسکوني بستر بسيار مناسبي براي آرامش روح و روان انسان ايجاد مي کند و همه روان شناسان به تاثير رواني گل بر انسان تاکيد کرده اند.
در تحقیقی مشخص شده است که هنگام هدیه دادن گل به افراد، سه رفتار زیر دیده شده است:

- رفتاری حاکی از ادب ، احترام و تشکر

- رفتاری حاکی از دوستی و صمیمیت

- رفتاری حاکی از هیجان زدگی همراه با گفتاری متفاوت

تمام این این عکس العمل ها فقط در 5 ثانیه اول گرفتن گل بروز می کنند

و این نشان دهنده ی تأثیر عمیق گیاهان در وجود ماست.


تصور کنيد اگر در شهرمان گل و گياهي وجود نداشت ، قطعا شهر و ساکنان آن هر دم مرگ را به چشم مي ديدند. شهر به عنوان يک موجود زنده نيز به تناسب و تعادل نياز دارد. کاهش حجم گل و گياه در شهر به تعادل اکوسيستم شهري آسيب مي زند، همان طور که بسیاری از پرندگان از شهرها گریخته اند یا فقط در ساعاتی خاص دیده می شوند.

امروز روز گل است و کوتاه چون عمر گل.

امروز را از دست ندهید و فضای خانه و محل کار خود را با گیاهان تلطیف کنید.

به اطراف خود نگاه کنید و همه گل های مصنوعی خود را دور بریزید.

گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت.
وبلاگ گل مريم