سیر تکامل بچههای متولد دی ظاهرا برعکس است! آنها از جمله افرادی هستند که در دوران کودکی مانند کهنسالان هستند و هر چه سن و سالشان بالاتر میرود جوانتر و شادابتر میشوند! این توصیف شاید شما را یاد فیلم بنجامین باتن بیندازد. خب، البته که بیراه نرفتهاید. اگر کودک شما متولد دی است به زودی متوجه تفاوت آشکار او با دیگر بچهها میشوید. این تفاوت البته میتواند در ناهماهنگی این بچهها با هم سن و سالهایشان خلاصه شود. البته خیلی هم نباید بابت این قضیه نگران شوید. فقط خودتان را آماده کنید تا با بچههایی بزرگ طرف شوید.هماهنگ با مدرسه

شاید بیشتر بچهها با مدرسه رفتن مشکل داشته باشند و کم و بیش بابت انجام تکالیف و صبح زود از خواب بیدار شدن نق بزنند اما درباره بچههای متولد دی شرایط تقریبا برعکس است. آنها با مدرسه رفتن مشکلی ندارند. در مورد انجام تکالیف مدرسه خیلی جدی عمل میکنند و وقتی از مدرسه به خانه برمیگردند لباسهایشان را با نظم خاصی در جالباسی آویزان میکنند، دستهایشان را میشویند و پیش از هر کار دیگری سراغ تکالیف مدرسهشان میروند و آنها را تمام و کمال انجام میدهند. بعد از آن سراغ بقيه کارها میروند. شاید حالا به عنوان والدین یک کودک دی ماهی کمی خیالتان راحتتر شده باشد.وقتی همه را غافلگیر می کنند

شک نکنید که معلم مدرسه از کودک دی ماهی شما راضی است و مشکلی با او ندارد اگرچه همه چیز نسبی است و این موضوع هم میتواند در مواقعی تغییر مسیر بدهد. مثلا ممکن است معلم کودک شما از کند بودن او در یادگیری مطالب درسی عصبانی شود اما شک نکنید که هرگز بابت بیتوجهی او به درس شکایت نخواهد کرد چون اصلا چنین اتفاقی نمیافتد. به هر حال از اینکه کمی در یادگیری دروس کند است، نگران نشوید چون به محض اینکه درسی را یاد بگیرد در آن پیشرفت میکند و آنقدر خوب جلو میرود که یک روز متوجه میشوید از همه همکلاسیهایش جلو زده است. این را هم بدانید که بعید نیست معلم او بابت اعتماد به نفس ضعیفش به شما هشدار بدهد و او را بچهای تودار و خجالتی بخواند اما همان روزی که با پشتکار فوقالعادهاش بقیه همکلاسیهایش را پشت سر گذاشت و در المپیاد اول شد و مدال گرفت آن وقت شما میتوانید به معلمش گوشزد کنید که همین درونگرای خجالتی اینقدر خودش را بالا کشیده که حالا با این مدال همه را غافلگیر کرده است.از اراده اش غافل نشوید

این بچهها به شکل عجیب و غریبی بااراده هستند و خوب میدانند که از شما چه چیزی میخواهند. آنها برای بیان آنچه میخواهند داد و قال راه نمیاندازند و از در لجبازی وارد نمیشوند. امكان ندارد برای اینکه به مقصود خود برسند در و دیوار را به هم بکوبند تا حرص شما را در بیاورند بلکه خیلی صبورانه و موجه برخورد میکنند. این رفتار گاهي آنقدر با صبر و حوصله عجین میشود که شما به عنوان والدین در برابر صبوری فرزندتان دستپاچه میشوید! او آنقدر حساب شده رفتار میکند که موقعیتها فراموشتان ميشود چون ناگهان به خودتان میآیید و احساس میکنید او پدر یا مادر شماست و شما فرزندش هستید. او به اين سادگیها تسلیم خواستههای شما نمیشود بلکه برعکس هر آنچه خودش میخواهد به دست میآورد و در این راستا هم از هیچ تلاشی فروگذار نمیکند. در بیان خواستههایش با کسی تعارف ندارد و برای به دست آوردن آنها از خود قاطعیت نشان میدهد و این قاطعیت تا آنجا پیش میرود که شما خسته میشوید و در نهایت خودتان را تسلیم خواستهاش میکنید.این هنرپیشه های کوچولو

بازیهای کودکانه آنها گاهی اوقات شما را به شدت عصبی میکند. شاید به این دلیل که در این بازیها نقش بزرگترها را به عهده میگیرند. مثلا پدر میشوند یا مادر. آن وقت است که مقابل چشمان شما با مهارت هر چه تمامتر و البته همان جدیتی که پیشتر عنوان شد تبدیل میشوند به خود شما. آنها مو به مو حرکات و رفتارهای شما را در قبال فرزندان خیالیشان ترسیم میکنند و آنقدر این کار را با تبحر انجام میدهند که شما میتوانید تصور کنید آینهای در مقابل خود گذاشتهاید و قادر هستید محاسن و معایب خودتان را در رفتار با فرزندانتان تماشا کنید! آنها در این بازیها گاهی شما را هم دخیل میکنند و البته نقش فرزند را به شما محول میکنند. در اینصورت آنقدر در نقش والدین جدی عمل میکنند که شما ناگهان احساس فرزندی میکنید و کمی هم از رفتار پدر و مادر کوچکتان حساب میبرید.این بچه های جدی

شما پدر و مادر هستید و دوست دارید با فرزندتان به زبان کودکانه حرف بزنید. این حق طبیعی شماست. روبهرویش مینشینید و با تمام وجود قربان صدقهاش میروید، در مقابل هم انتظار دارید خودش را برای شما لوس کند و از این حرکت ذوق زده شود اما درباره بچههای متولد دی اوضاع کاملا متفاوت است. آنها وقتی در برابر این رفتار شما قرار میگیرند نه تنها ذوق زده نمیشوند بلکه نگاههای چپ حواله میکنند. این نگاهها به شما میگوید: «این چه رفتاری است که از خود نشان میدهید! خودتان را جمع و جور کنید و کمی جدیتر رفتار کنید. مگر با بچه طرف هستید!» این نگاههای نافذ و البته جدی اینقدر ادامه پیدا میکند تا حساب کار دستتان بیاید و دست از قربان صدقه رفتن بردارید. تقصیر از شما نیست. این بچهها خیلی زودتر از آن چیزی که توقع دارید به مرز پختگی و جدیت رسیدهاند. طبیعی است اما شتاب نکنید و باقی خصوصیات آنها را هم از نظر بگذرانید.بچه ها برای خانواده

شاید تا به حال متوجه شده باشید که نباید این بچهها را دست کم گرفت. آنها همانطور که آرام آرام بزرگ میشوند، به زندگی خود سروسامان میدهند. وسایلشان را در جاهای مشخصی میگذارند و اگر شما به قصد مرتبتر کردن اوضاع آنها را جابهجا کنید و نظم این بچهها را به هم بزنید، به شدت عصبانی میشوند. البته آنها خیلی راحت خودشان را با برنامههای خانواده وفق میدهند و از این بابت مشکلساز نخواهند بود. به طور کلی بیشتر ترجیح میدهند در جمع خانواده باشند برای همین است که اصولا دوستان زیادی ندارند. رابطه دوستی آنها میتواند فقط با یک نفر به عنوان دوستي صمیمی خلاصه شود وگرنه بقیه اوقاتشان را با خانواده میگذرانند. البته این بچهها به طور کلی معاشرت با بزرگترها را به مراوده با هم سن و سالهایشان ترجیح میدهند.به آنها زور می گویند

شاید از این واقعیت خوشتان نیاید اما بچههای متولد دی معمولا خیلی راحت تحت سلطه دیگر بچهها قرار میگیرند. بچههای دیگر به راحتی میتوانند به کودکان دی ماهی زور بگویند اما این دلیل نمیشود که شما برای محافظت از آنها در برابر این زورگویی مداخله کنيد چون این بچهها به خودی خود میدانند چطور باید از خودشان مراقبت کنند و در مواقعی که لازم باشد خیلی خونسرد از حق خود دفاع میکنند و نمیگذارند آنچه متعلق به آنهاست از آن دیگری بشود.