یک شق القمر مادرانه

آموزش توالت رفتن به کودکان


آرین، هجده ماهگی را به پایان رسانده و در این سن به حدی از رشد و تکامل رسیده است که پیش از عمل دفع، میتواند آن را احساس کند. اکثر پزشکان حوالی دو سالگی را سن مناسبی برای آموزش توالت رفتن به بچهها میدانند.
اگر بخواهیم در این مورد نکاتی را به مادران دارای فرزند در این سنین یادآور شویم ذکر چند موضوع مفید است .
اگر پوشک کوچولوی شما تمام شب خشک میماند، بهتر است بدانید زمان آموزش توالت رفتن به فرزندتان فرا رسیده است اما توجه داشته باشید که نباید شبها پوشک او را کنار بگذارید زیرا کودک در کنترل ادرار و مدفوع به خصوص در هنگام خواب، هنوز مهارت کافی به دست نیاورده است. ضمنا اغلب کودکان، کنترل مدفوع را پیش از کنترل ادرار یاد میگیرند چون به طور معمول فوریت در دفع ادرار بیشتر از مدفوع است. ضمنا پسرها دیرتر از دخترها به این مهارت دست مییابند...
نکته بعد این که باید همه ما قبل از تصمیم به آموزش توالت رفتن بچههایمان در نظر داشته باشیم، مساعد بودن شرایط خانه و زندگی از موضوع های دارای اهمیت است. مثلا من هفته پیش اسبابکشی داشتم و وقتی با دکتر در میان گذاشتم که چنین قصدی دارم و متوجه آمادگی آرین هم شدم، به من گفت بهتر است تا زمانی که اوضاع به حالت عادی برگردد و در منزل جدید جا به جا شوید، این آموزش را به تعویق بیندازید چون مساعد نبودن اوضاع خانه و یا نزدیک بودن زمان تولد بچه دوم، تا حدی میتواند روی روند موفقیت شما تاثیر سوء داشته باشد .
و اما من چند پیشنهاد خوب برای آموزش توالت رفتن دارم که در واقع این پیشنهادها را از صحبتهای دکتر و بزرگترها گردآوری کردهام. اول از همه اینکه باید زمان تخلیه مثانه را در کودکمان ارزیابی کنیم و او را در همان فواصل زمانی به دستشویی ببریم. سئوال کردن مداوم از او در مورد ادرار داشتن یا نداشتن او را به کودکی خسته و لجباز بدل می کند .
زمانی که آموزش کنترل مدفوع و ادرار را شروع کردیم، به هیچوجه نباید آن را متوقف کنیم چون نداشتن پشتکار و یا به قول دکتر شل کن، سفتکنهاست که کودک را گیج میکند. از همه مهمتر اینکه نباید فکر کنیم قرار است شقُالقمر انجام دهیم و با آسودگی خیال و آرامش بدانیم این اتفاق ساده و طبیعی باید بدون اضطراب و یا احساس نامطبوع در کودک به او آموزش داده شود و خودمان را پیر این روند عادی نکنیم.
اگر او کنترل را از دست داد، نباید تنبیهش کنیم و در هر مرحله آموزش و در صورت همکاری باید تعریف و تمجید صورت گیرد. بهتر است لگن مناسبی برای او خریداری کنید که مثلا رنگش را دوست داشته باشد. وقتی خودتان به دستشویی میروید لای در را باز بگذارید تا او نشستن شما روی توالت و سپس شستن دستها را ببیند و الگوبرداری کند.

الهه رضاییان- سلامت
گروه خانواده ایرانی