هیچ چیزی ناپسندتر از یک مقایسه نابجا نیست. حال چه با شوهر یکی از دوستان فعلیتان باشد و چه با خواستگار یا نامزد قبلیتان! چون شما هیچ وقت نمیتوانید از مقابلهبهمثل همسرتان جلوگیری کنید، مقایسه بیدلیل و غیرعقلانی جز خراب کردن روان همسرتان نتیجهای در برندارد.\n

میگنا : گاهی وقتها، خانم با به کار بردن یک جمله ناخواسته تمام اعصاب و روان آقای خانه را بر هم میزند. صبح قبل از بیرون رفتن از منزل، اگر همسرتان بگوید پولم تمام شده یا نوشتن چک فراموشت نشود، چقدر آرامش شما برهم میخورد؟! اگر خانمها بدانند چه کلامی را در چه زمانی و به چه شکلی بیان کنند، بهطور حتم از حرفهایی که آقایان را از کوره به درمیبرد، جلوگیری خواهند کرد. مگر آنکه هدف بانویی، به هم ریختگی روحی و شخصیتی آقای خانه باشد!
در هر صورت خانمها باتوجه به محتوای این مطلب باید تلاش کنند از تکرار این حرفها و موقعیتهای تنشآفرین پرهیز کنند.
۱- پولم تمام شده
اگر نمیتوانید هزینه ماهانه خانواده و خرجی روزانهتان را محاسبه کنید، ریاضی خود شما اشکال دارد! برای دریافت هزینه منزل به زمان و نحوه دریافت وجه نقد مورد نظرتان توجه کنید. زمان رفتن و خارج شدن از خانه برای مطرح کردن پول، زمان درستی نیست، شدیدترین درگیریهای خانوادگی میتواند به دلیل درخواست مستمر و بیموقع پول باشد. ماهی یکبار کل هزینههای جاری را محاسبه و زمان دریافت خرجی خانه را مشخص کنید. اشتباه نکنید! اگر شما هم شاغل بودید خودتان بهطورحتم مدیریت مالی را قبول داشتید.
موضوع دیوانهکننده برای همسرتان، بیموقع مطرح کردن دریافت پول و پیدرپی بودن آن است. فراموش نشود اشکال شما در نداشتن یک منبع درآمد یا سرمایهگذاری و نیز شاغل نبودنتان نیست، بلکه مشکل در نبودن یک رویه مشخص جهت مدیریت مالی خانه و شیوه دریافت و هزینه اقتصادی بوده و مثلا برخی از ما فراموش میکنیم پاساژگردی یا خرید، تفریح نیست.
۲- شوهر دوستم این کارو انجام نمیدهد؟
هیچ چیزی ناپسندتر از یک مقایسه نابجا نیست. حال چه با شوهر یکی از دوستان فعلیتان باشد و چه با خواستگار یا نامزد قبلیتان! چون شما هیچ وقت نمیتوانید از مقابلهبهمثل همسرتان جلوگیری کنید، مقایسه بیدلیل و غیرعقلانی جز خراب کردن روان همسرتان نتیجهای در برندارد.
پس لطفا توجه داشته باشید مقایسه همسرتان با هر مرد دیگری حتی پدر و برادرتان اثری جز تخریب شخصیت او ندارد! دوست شما، شرایط زندگی و خلق و خوی همسرش کاملا با شرایط واقعی زندگی شما متفاوت است. ضمن درک تفاوتها سعی نکنید با سر کوفت زدن، کار خود را پیش ببرید چرا که این کار فرجام خوشی نخواهد داشت.
۳- کی میخوای کارتو عوض کنی؟
هر مردی از کارش لذت میبرد یا حداقل برخی از آقایان کارشان را دوست دارند. مثلا بعد از ۲۰سال کار حالا اگر خانواده او انتظار تغییر شغل را از ایشان داشته باشد، پس چه بر سر سلایق و علایقش خواهد آمده؟ شاید اگر هزینه نکند، متضرر نشده و شرایط مالی بهتری را سپری کند.
اما خانمها معمولا به این نکته توجه نمیکنند که همسرانشان به کار و شغل خویش دل میبندند و شخصیت و عزتنفس خود را در جایگاه اجتماعی و کار خویش جستوجوی میکنند. پس اگر هر روز درباره کار آقای خانه پشتسر هم غر بزنید نتیجهای جز بههم ریختن روان همسرتان نخواهید داشت.
۴- تو هم عین بابات یا خانوادهات هستی
اگر همسرتان نامرتب است یا مناسبتهای مهم زندگیتان را فراموش میکند این مورد را با خود او حل کنید و از کشاندن پای پدر، مادر، خواهر یا برادر و بقیه افراد خانوادهاش به این مشکل اجتناب کنید. وقتی چنین جملهای را به کار میبرید به همسرتان مستقیما این پیغام را میدهید که قصد تحقیر او را دارید.
بدیهی است که به کار بردن جملاتی از این دست به نقاط ضعفی که در خانواده همسرتان مشاهده کردهاید، اشاره میکند. اگر انصاف داشته باشید، با مقایسه خانواده خودتان با خانوادههای برتر، متوجه خواهید شد که فامیل و اقوام شما نیز در بعضی از مباحث دارای مشکلاتی هستند.
۵- خودم میتوانم، کمک لازم ندارم
شاید باور نکنید اما این جمله برای اکثر مردان آثار مخربی دارد. همسر شما مانند هر انسان دیگری از اینکه وجود موثر و مفید داشته باشد به خودش افتخار میکند. گاه دلیل شما برای بیان این جمله این است که همسرتان کاری که قصد انجامش را دارد به خوبی انجام نمیدهد؛ مشاوران معتقدند حتی اگر عملکرد شوهرتان در انجام کاری با شما متفاوت است آن را به شکلی زننده مطرح نکنید. بعدها از اینکه نقش حمایتی همسرتان را از او گرفتهاید پشیمان خواهید شد، چرا که با این حرف او را دیوانه خواهید کرد.
۶- مادرم گفت که این کار را انجام میدهی
وقتی این جمله را میگویید بیشک یک صحنه برای شوهرتان بازسازی میشود؛ اینکه شما در مقابل دیگران، زندگی شخصیتان و مشکلات آن را بر ملا کردهاید. بدیهی است از آن پس هر چه از دیگران بشنود را به شما نسبت خواهد داد و بعدها به صفت ناخوشایند دهنبین هم ملقب خواهید شد.
به جای همه اینها، حتی اگر از یکی از اطرافیانتان به شما هشدار داده شده که همسرتان رفتارهای بهطور مثال کنترلکننده دارد، به جای بیان آن از قول سوم شخص این مساله را از طرف خودتان مطرح کنید.
۷- مردباش
هیچ چیز به اندازه زیر سوال بردن مردانگی آقایان دردآور نیست. در این دوره و عصر هزاره سوم هیچ شیوه منطقی و ریاضی جهت سنجش اخلاق، دیانت و مردانگی همه اطرافیانمان و ازجمله همسر شما وجود ندارد.
شاید شما ندانید اما همسر شما به اندازه کافی از به ظاهر رفیقان خویش نامردی و نارفیقی دیده است، پس اگر شما هم به کنایه یا نیش زبان یا حتی بدون هر قصد و غرضی این جمله را به او بگویید.
۸- همیشه این کارو میکنی
«آن از وضع غذا خوردنت، این هم از کارهای خانه انجام دادنت و...» با این کار همسرتان را گیج میکنید که دقیقا کدام کارش شما را آزار داده است.
یاد بگیرید دقیقا روی مشکلی که شما را ناراحت کرده تمرکز کنید. اگر از اینکه شوهرتان جورابهای کثیفش را در راهرو انداخته است دلخورید به او نگویید تو همیشه همین جوری هستی.
صریح باشید و از کلیگویی پرهیز کنید. این راه بهتری برای رسیدن به یک زندگی سالم و موفق است. برای تغییر یک رفتار بهخصوص مثلا دیر به منزل آمدن، بیتوجهی به تکالیف و امور مدرسه بچهها و برنامهریزی جهت تعطیلات آخر هفته سعی کنید، مورد به مورد و مرحله به مرحله با جزیینگری پیش بروید تا حرفهای کلی شما روان همسرتان را بههم نریزد.
۹- از دستت خسته شدم
«دیگر از دست تو و فرزندانت عاصی شدهام. ایکاش به تو و خانوادهات بله نمیگفتم. از دست کارهای تکراری و روزمرگی زندگیام به ستوه آمدهام. این، آن زندگیای که من میخواستم نبود.» این جملهها فقط تیرگی روابط و سردی فضای بین شما را بیشتر خواهد کرد.
البته اگر میخواهید زندگی مشترکتان را به سکته عاطفی برسانید اشکالی ندارد اما برای سازندگی و اصلاح چنین گفتمانی فایده ندارد. برای تغییر شرایط زندگی لازم است ابتدا شرایط پذیرش حرفهای خود را در همسرتان به وجود آورید نه اینکه با اینطور حرف زدن او را تا مرز جنون پیش ببرید.
۱۰- به چی فکر میکنی؟
خانمها خیلی کنجکاو هستند آنها باید از تمام افکار و احساسات، علایق، عقاید، گمانها و اشارات شما سر در بیاورند. از سوی دیگر آقایان اصلا دوست ندارند که در مورد همه چیز کاوش کنند و بحث راه بیندازند. سکوت، آنها را بیشتر راضی نگه میدارد.
پس زمانی که همسرتان در حال مطالعه، نوشتن، دیدن، شنیدن موسیقی یا هر کار دیگری است با طرح یک پرسش بیربط، رشته افکارش را از هم پاره نکنید، چرا؟ چون این کار شما او را مرز جنون برده و شما نیز به پاسخ و خواسته خود نخواهید رسید.
ناراحت کردن و از کوره به در بردن آقای خانه شما، به هر دلیل نتیجه دلخواهتان را در پی نخواهد داشت. برای او و زمان استراحش احترام قایل شوید. اجازه دهید فقط به اندازه نیم ساعت اول ورودش به منزل را با آرامش سپری کند. این یک روش کاملا کلاسیک زنانه است تا ما مردان را وادار به اعتراف کنند که در آن لحظه خاص به آنها فکر نمی کردیم. این سوال دقییقا در زمانی که از کنار هم بودن لذت میبریم و درست لحظه ای که اصلا انتظارش را نداریم مطرح می شود.
این اتفاق آنقدر سریع می افتد که هیج زمانی برای فکر کردن نداریم و قبل از آنکه متوجه شویم متهم به فکر کردن به نامزد قبلیمان می شویم! این سوال روشی بسیار ظریف است تا به ما این پیام را برساند که ما حق داشتن افکار خصوصی را نداریم.
به موارد بالا می توان اینها را هم اضافه کرد:
- سالگرد گرفتن برای هر چیز کوچکی
چرا خانم ها هر اتفاق کوچکی در زندگی را به بهانه ای برای گرفتن هدیه تبدیل می کنند. ما آقایان بعد از یک روز کاری عادی و کاملا خسته با تصور فقط یک شام ساده به منزل می آییم. اما صحنه ای را که با آن مواجه می شویم ما را شوکه میکند. چه کار غلطی انجام داده ایم؟ آیا تولدش است؟ آیا تولد خودم است؟ نخیر، امروز سالگرد روزی است که برای اولین بار به یکدیگر نگاه کردیم. خانم های عزیز لطفا دست بردارید. ما همینکه توانستیم روزهای قرارمان را به یاد داشته باشیم کلی هنر کرده ایم.
-گفتن جمله "خوبم” وقتی که ناراحت هستید.
همسرم در حالیکه من در حال تماشای فوتبال بودم جلوی تلویزیون ایستاده بود و به همین دلیل کمی بحثمان شد. از آن پس هرگونه مشکلی را که فکرش را بکنید به یادش آمده است. پرسیدم: خوبی؟ اما او همان جمله منفعل-تهاجمی که معمولا با یک سکوت همراه می شود را گفت: خوبم!
اگر از چیزی ناراحت هستید آن را مستقیم بیان کنید تا ما هم بتوانیم آن را حل کنیم. البته راه بهتری هم وجود دارد: لطفا مشکلات را یکی یکی بازگو نکرده و بگذارید ما فوتبالمان را تماشا کنیم!
- بیش از حد بیماری ی بودن شما
در مراسم ختم، مراسم عروسی، به خاطر فیلم های شاد و غمگین گریه می کنید. ما مردها نمی دانیم در زمانیکه شما تمام پیراهن زیبا و اطو شده ما را با اشکهای خود خیس می کنید، چه کاری می توانیم انجام دهیم. اصلا این همه اشک را از کجا می آورید؟ به عقیده ما مردها، خانم ها می توانند در سال یک روز مخصوص گریه کردن داشته باشند. آنها م یتوانند در این روز دور هم جمع شده و تمام ۲۴ ساعت را گریه کنند تا برای ۳۶۴ روز باقیمانده نرمال رفتار کنند.
- مداوم صحبت کردن
ما مردها شنیده ایم که خانمها روزانه حدود ۲۰٫۰۰۰ کلمه صحبت می کنند. خوب برای ما قابل درک است که این وظیفه روزانه باید حتما انجام شود. اما چرا همیشه در بدترین زمان ممکن این کار را میکنید؟ مثلا همسر من، درتمام طول آن مهمانی خانوادگی که واقعا باید صحبت می کرد و آن سکوت اذیت کننده را می شکست ساکت بود و درست زمانیکه من و دوستانم در میانه یک بازی بسیار هیجان انگیز بودیم شروع به تعریف کردن از نحوه نشستن گربه همسایه کنار بوته گل رز کرد!
عذاب آورترین قسمت ماجرا اینجا بود که او داشت به طور مفصل راجع به صاحب گربه که در سو پرمارکت سر خیابان مشغول به کار بود صحبت می کرد. خانم های عزیز، لطفا زمان مناسب برای صحبت کردن را تشخیص دهید و لطفا فقط اصل کلام را بیان کنید.