اصولی برای دعوای منصفانه !دعواهای منصفانه برای رشد ازدواج مهم هستند،زوج هایی که می دانند چطور خوب و منصفانه دعوا کنند به خوبی نیز عشق می ورزند.دعواها و جر وبحث ها تلاشی هستند که اختلاف ها را برطرف می کنند تا عشق وارد شود و رشد نماید.صرف نظر از این که چه عاملی جرقه ی دعوا را می زند،شما به روشی نیاز دارید که با شرایطی این چنین و هر گونه عدم توافقی،به خوبی روبرو شوید.زوج هایی که خوب و منصفانه دعوا می کنند هدفی را دنبال می کنند که همان پیوند با یکدیگر است.دعواهای منصفانه درمورد ارتباط است نه ثابت کردن چیزی،و نه این که بگویید حق با شماست،یا ثابت کنید چه کسی اشتباه کرده است.آنچه اهمیت دارد خود مشکل نیست،این است که مشکل چه تاثیری در پیوندتان می گذارد،و چطور.

اصولی برای دعوای منصفانه:

۱- رک و صریح باشید:
سخن غیر مستقیم،« تو کارهای غلطی انجام دادی و هیچ کدام از کارهایت درست نیست» سخن صریح « وقتی ساعت ها وقتت را با کامپیوتر می گذرانی احساس تنهایی می کنم» وقتی مبهم و غیر مستقیم صحبت می کنید موجب ایجاد فاصله و اضطراب می شوید،چون همسرتان با توجه به مسائلی که در ذهن دارد نمی تواند شرایط را ارزیابی کند.
وقتی رک و صریح سخن می گویید،همسرتان می داند چه چیزی از دید شما مشکل است و امیدواریم بداند برای بهبود شرایط چه کارهایی باید انجام دهد.

۲- مسیر دعوا را دوطرفه نگاه دارید:
دعوای خوب دوطرفه است.همسرتان به زمانی برابر با شما نیاز دارد.در غیر این صورت،شرایطی به وجود می آورید که احساس انزوا و ناکامی می کنید.

۳- ساختار داشته باشید:
اغلب بارها و بارها دعوا می کنیم و گله داریم که هنوز مشکلات برطرف نشده اند.برای این که مشکلات برطرف شوند به ساختار نیاز دارید.
چهار پیشنهاد برای داشتن ساختار:
- یکی از شما باید نقش هدایت کننده را برعهده بگیرد.وقتی جر و بحث بالا می گیرد اصل مطلب فراموش می شود.سرزنش و انتقاد و حالت دفاعی بروز می کند.یکی از شما باید نقش یک پلیس راهنمایی را برعهده بگیرد و جلوی چنین جریانی بایستد.
- محدودیت زمانی تعیین کنید.اگر جر و بحث خوب پیش نمی رود محدودیت زمانی تعیین کنید.چنین راهبردی به شما کمک می کند متمرکز باقی بمانید.به یاد داشته باشید که هدفی دارید و باید به آن برسید.
- از قبل مشخص کنید که جنگ و درگیری قابل پذیرش و تحمل نیست.ممکن است بگویید،« اگر عصبانیت و خشمت فراتر از معمول شود و به من فحش بدهی گفتگو را پایان می دهم و اتاق را ترک می کنم.بعد می توانیم به مشکل رسیدگی کنیم».
- از همه ی خشم اجتناب نکنید.رابطه ها شور و هیجان دارند و خشم بخشی از آن است.اما خشم هرگز نباید آنقدر شدید شود که موجب کناره گیری یا ترس همدستان شود.خشم نباید طعنه آمیز و انتقام جو باشد یا موجب احساس گناه شود،بلکه باید پاک باشد.وقتی مشکل مورد بررسی قرار می گیرد خشمی که شعله ور شده باید خاموش شود.

۴- دعوا و جر و بحث را به حالت عادی درآورید:
با خارج کردن ترس و زور از جر و بحث ها و دعواهایتان،شرایط را به حالت عادی درآورید.زوج هایی که مضطرب می شوند یا از جر و بحث هایشان فرار می کنند مشکلات را برطرف نمی کنند،یا وقتی با هم جر و بحث دارند از کوره در می روند.

۵- وقتی با هم جر و بحث می کنید در زمان حال باقی بمانید:
درباره ی موضوع صحبت کنید:« ببین،می دانم در حال حاضر هر دوی ما عصبانی هستیم،اما می خواهم بدانی دوستت دارم و می خواهم هردوی ما احساس امنیت کنیم» این عمل عشق،روراستی،واقعیت و شور را به ارتباطتان برمی گرداند.
منبع :باور کن و بیرپاتوق