برای اغلب افراد، تاثیرگذاری در تعامل در حد آرزو است اما این آرزو خیلی سادهتر از آنکه فکر کنید برآورده میشود.

راههایی وجود دارد که میتوانید همسرتان را طوری تحت تاثیر قرار دهید که شما را بیشتر بخواهد و به شما توجه بیشتری داشته باشد. پس این چند اصل را به خاطر بسپارید:
خانمها واقعاً از خودنمایی و پز دادن بیزارند. خودتان باشید یعنی که خود را آن گونه که هستید بنمایانید و

نهایت تلاشتان را بکنید و از دغل بازی بپرهیزید. به همسرتان احترام بگذارید و او را تحسین کنید. خانمها کسی را دوست دارند که تحسینشان کند و با او مهربان باشد.
در هنگام صحبت با همسرتان، به خصوص وقتی بعد از یک روز کاری به خانه آمدهاید، مسائل بحث برانگیز و جنجالی را پیش نکشید. بگذارید زندگی تان آرامش و طراوتش را حفظ کند. میتوانید بخشی از روز را

به شنیدن حرفهای او اختصاص دهید و در این زمان در مورد مسائلی حرف بزنید که به آنها علاقه دارد. به آنچه میگوید با دقت گوش کنید و به چیزی که علاقه دارد احترام بگذارید.
به حرفهایش سریع واکنش نشان دهید و با طرح سؤالات کاری کنید که به حرف زدنش ادامه دهد.از او تعریف کنید. زنها دوست دارند قابل تحسین باشند و شما باید از ظاهر و باطن او تعریف کنید. وقتی لباس تازهای میپوشد به او بگویید که چقدر در این لباس زیباتر شده و وقتی خود را برای شما میآراید، به این تلاش او واکنش نشان دهید.
شوخ طبع باشید. خانمها از آقایان شوخ طبع خوششان میآید اما نه این که در مسائل جدی و چیزهایی که برای او خیلی مهم است.
منبع: روزنامه اطلاعات