ابی رنگ اسمان و دریا است

این رنگ ارام بخش و سرد است

رنگ ابی می تواند تو درمان مشکلاتی مثل:

آسم واسترس و میگرن و بهبود مهارت تکلم استفاده شود.

دوست داران رنگ ابی معمولا انسان های خون گرم و فروتن و خلاق و حساسی هستند و قدرت تخیل بلایی دارند...مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش