می دونی چرا نیست بالاتر از سیاهی رنگ؟

این رنگ بر خلاف باور همگانی رنگ نومیدی و عزا نیست بلکه نشانه خوش ذوقی وظرافت طبع است .

این رنگ برای مد پرطرفدار است چون شخص را لاغر تر نشان می دهد.

همچنین نشان دهنده اطاعت و فرمان برداری است...

کشیش ها رنگ مشکی می پوشند تا اطاعت خود را از خداوند نشان دهند...


مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش