هیچ چیز الهام بخش تر از یک میز کار تمیز و مرتب نیست.

یک سیستم بایگانی منطقی طراحی کن..

توده پوشه های روی میزتان ظرفیت فکری شما را کاهش می دهد...

جای پوشه ها داخل کمد است...

همه چیز را طبقه بندی کن...

گوشه چپ میز را به کارهای جدید و ایده ها اختصاص بده...

گوشه راست میز محل نگهداری صورت حسابها و گزارش ها است.مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش