ازدواج پایه هر جامعه ای را تشکیل می دهد و حائز اهمیت فراوانی است. زن و شوهر در قبال یکدیگر وظایفی دارند که در زیر می آید:

با یکدیگر زندگی کردن؛ زوجین باید در کنار یکدیگر زندگی کنند و به همسر خود بیشتر از هرکسی اهمیت دهند.

دوست داشتن یکدیگر؛ عشق عامل مهمی در موفقیت ازدواج محسوب می شود که شامل محبت اصیل و پایدار نسبت به همسر می باشد
عشق نباید ریشه در زیبایی ظاهر، ثروت و یا عوامل زودگذر داشته باشد.

زوجین باید در سختی و آسانی در کنار یکدیگر بمانند. عشق باید ابدی باشد و حتی پس از مرگ زوجین نیز دوام بیاورد.

چنین عشقی رضایت و آرامش حقیقی را به دنبال خواهد داشت و بی وفایی و حسادت در آن جایی ندارد. این عشق مانع از تنش های خانوادگی می شود و یا از شدت آنها می کاهد.

وفادار بودن؛ زن و شوهر باید نسبت به یکدیگر وفادار باشند. بی وفایی ریشه زندگی مشترک را می خشکاند و کسی که به همسر خود اکتفا نکند هرگز روی آرامش را نخواهد دید.

در ضمن وفاداری به مفهوم حفظ اسرار طرف مقابل می باشد. افشای راز همسرتان کار بسیار ناپسندی است و بدتر از آن زمانی است که این کار را از روی خشم یا نفرت انجام دهید.

کمک کردن به یکدیگر؛ زوجین باید یار و یاور یکدیگر باشند و باهم بار مشکلات زندگی را بر دوش بکشند.

افرادی که به تازگی ازدواج کرده اند در انتظار یک زندگی شاد هستند درحالی که باید بدانند مشکلات فراوانی در پیش دارند: خسارات مالی، بیماری فرزندان، دردسرهایی از جانب دوستان و دشمنان و...

زوجین باید در فراز و نشیب زندگی با یکدیگر دوست و همراه باشند. در ضمن آنها باید در مسائل معنوی هم به کمک یکدیگر بشتابند.

شکیبایی در مقابل یکدیگر؛ شکیبایی برای همه مردم ضروری است به ویژه برای زوجین. در یک زندگی مشترک مشکلات زیادی پیش می آید. زوجین باید بردباری را پیشه خود کنند. یادتان باشد هیچ انسانی مصون از خطا نیست.

تقصیرات کوچک همسرتان را مورد اغماض قرار دهید و در برابر تقصیرات بزرگ با حزم و دوراندیشی برخورد کنید. در ضمن هرگز خدا را از یاد نبرید.

▪ رستگاری معنوی یکدیگر؛ زوجین باید به فکر رستگاری معنوی یکدیگر باشند، به معنویات اهمیت دهند و در مورد این مسائل با یکدیگر حرف بزنید.

▪ ارضای نیازهای عاطفی؛ زوجین حتی در مسائل عاطفی نیز باید تعادل را رعایت کنند و نسبت به یکدیگر رفتار محترمانه ای داشته باشند. فراموش نکنید عشق میانه ای با خشونت ندارد.

▪ توجه به علائق یکدیگر؛ زوجین باید نیازهای یکدیگر را شناخته و برای رفع آبها تلاش کنند. آنها باید برای جلب رضایت و خشنودی یکدیگر تمام تلاش خود را بنمایند.

زوجین باید در غم و شادی شریک باشند و تنها مرگ آنها را از یکدیگر جدا کند.

دعا کردن برای یکدیگر؛ بهتر است زوجین با هم و برای هم دعا کنند. ما باید برای تمام مردم دعا کنیم، به ویژه برای همسرمان● وظیفه اصلی مرد: دوست داشتن همسر

▪ عشق مهم ترین وظیفه مرد نسبت به همسرش است و بدون آن نمی توان سایر وظایف را به خوبی انجام داد.

▪ در واقع مهربانی، احترام، مراقبت و شفقت صرفاً پرتوهایی از خورشید عشق هستند.

▪ مرد باید با تمام وجود همسرش را دوست داشته باشد.

▪ مرد باید همسری انتخاب کند که هم از لحاظ ظاهری و هم از لحاظ شخصیتی برای وی جذابیت داشته باشد.

▪ عشق مرد نسبت به همسرش باید به مرور زمان بیشتر شود.

▪ آقایان! با نرمی با همسرتان حرف بزنید، اگر همسرتان کار اشتباهی انجام داد با ملایمت به انتقاد از وی بپردازند و در ضمن از کار مثبت او تمجید کنید.

▪ یادتان باشد کلمات محبت آمیز اعجاز می کنند!● وظیفه اصلی زن: احترام گذاشتن به همسر

▪ اگر زنی به همسر خود احترام نگذارد یک همسر خوب محسوب نمی شود! یادتان باشد شما همسرتان را انتخاب کرده اید و باید تا پایان عمر به او احترام بگذارید.

▪ البته احترام گذاشتن باید با عشق همراه باشد.

▪ خانم ها! به همسر خود احترام بگذارید، حتی در غیاب او!
ترجمه از آذر شایان


روزنامه کیهان