با من یک رنگ باش


وقتی قرار است دو نفر شریک زندگی هم شوند آن هم شراکتی بدون تاریخ مصرف و تا ابد ، خیلی از رفتارها و مسائل باید مورد توجه قرار گیرد.صداقت رفتاری است پسندیده که در تمام طول زندگی باید رعایت شود اما لزوم رعایت آن در ارتباط با همسر به دلیل اهمیت این رابطه ، پر رنگ تر است.

شاید دلیل آن این باشد که وقتی رابطه ای از نظر احساسی بسیار قوی است ، تحمل بی صداقتی در آن مشکل تر است. شما از کسی که خیلی دوستش دارید و او نیز ادعای دوست داشتن شما را دارد ، نمی توانید بپذیرید که با شما دو رنگ باشد.

این جمله را تجزیه و تحلیل کنید و خوب به آن بیندیشید. شهید دکتر بهشتی می فرمودند:
«من تلخی برخورد صادقانه را بر شیرینی برخورد منافقانه ترجیح میدهم.»
در زندگی، صادق باشید. صداقت، در گرانبهاییست. یک زن و شوهر نباید ظاهرا با هم خوب و در باطن از همدیگر متنفر باشند. نباید مخفی کاری داشته باشند و یا خلاف واقع را به هم بگویند. بیشتر مشکلات خانوادههای ما از همین جا شروع میشود که مرد در غیاب همسرش یا زن در غیاب شوهرش، کارهایی را انجام میدهند و به همدیگر دروغ میگویند و وقتی که مسئلهی رسوایی به بار آورد، نتایج و خیمی به دنبال دارد، از جمله:
1- اعتماد طرفین سلب میشود.
2- باعث تنفر از همدیگر میگردد.
3- پایهی زندگی را متزلزل میکند.
4- هیچوقت حرفهای راست هم باور کردنی نخواهد بود.
5- دیگران از زندگی خصوصی آن ها باخبر میشوند.
6- همیشه مشکل ترس از رسوایی دارند.
7- مجبور هستند برای پنهان کردن یک مشکل، دروغهای دیگر را بگویند.
کسانی که اصل صداقت را رعایت نمی کنند، دور تا دور خود مرز می کشند و تمایلی به برقراری ارتباط عمیق با اطرافیان خود ندارند، این امر در حالی است که سایرین نیز هیچ گونه تمایلی به برقراری ارتباط با چنین افرادی ندارند .


اگر می خواهید در برابر همسر تان صادق باشید، باید دقیقاً همانطور که فکر می کنید، صحبت کنید؛ و رفتارتان نیز دقیقا مطابق گفته هایتان باشد. اگر بتوانید یک چنین اتحاد و هماهنگی میان افکار، الفاظ و اعمال خود بوجود بیاورید، می توان شما را به عنوان نمونه کامل یك همسر و چه بسا یک انسان شریف به دیگران معرفی کرد. کسانی که اصل صداقت را رعایت نمی کنند، دور تا دور خود مرز می کشند و تمایلی به برقراری ارتباط عمیق با اطرافیان خود ندارند، این امر در حالی است که سایرین نیز هیچ گونه تمایلی به برقراری ارتباط با چنین افرادی ندارند . ممکن است برخی از افراد با خود بگویند که: "من انسان صادقی هستم، اما هیچ کس مرا درک نمی کند." این صداقت نیست؛ صداقت درست مثل یک تکه الماس درخشنده است که درخشش آن تحت هیچ شرایطی از چشم ها پنهان نخواهد ماند و طبیعتاً ارزش آن در رفتار و برخورد دیگران در برابر شما نمایان خواهد شد.

اعتماد کردن و مورد اعتماد واقع شدن از اجزاء لاینفک هر رابطه سالمی به شمار میروند. ورابطه زناشویی یکی از موثرترین آنهاست چون در تربیت نسلهای آتی نقشی کاربردی دارد. زن و شوهر باید بتوانند احساسات و گرایش های خود را در فضایی کاملا صمیمی با یکدیگر در میان بگذارند. زمانیکه شفافیت و صداقت وجود داشته باشد، نزدیکی و پیوند دو جانبه نیز در میان آن ها شکوفا می شود. بدون در نظر گرفتن اصول فوق الذکر، نه زن و نه شوهر هیچ یک نمی توانند به درستی به وظایف خود عمل نموده و به اهدافشان دست پیدا کنند.

بیشتر خانوادهها با این دو رنگیها نابود میشوند. چه بسا مردی کاری را انجام میدهد که بعدا از طرف دیگران به گوش خانمش میرسد و او را دچار شک و تردید میکند و ذهن و فکرش همیشه درگیر این مسئله میشود و موجب بیماری روحی و روانی، بدبینی و ایجاد حس انتقامجویی در او میگردد که این مسائل بسیار خطرناک است.