چند بار بگويم وقتي دست و صورتت را ميشويي، حوله خيست را نينداز روي تخت؟
واي. . . دوباره جورابهايت را پرت كردي گوشه اتاق؟
نميتواني وقتي داري دست و صورتت را ميشويي يك آبي هم به جورابت بزني؟
چند بار به شما بگويم مناين رنگ را دوست ندارم. تو اصلاً به احساسات من توجهي نداري؟
موقعي كه حرف ميزنم حواست كجاست؟
بله بله، گفتم برايت ماشين ظرفشويي ميخرم، اما الان نه، تا كي بايد ظرفها توي دستشويي بماند؟ من از ظرف شستن متنفرم چند بار بايد اين را تكرار كنم.
اينها جملاتي است كه ممكن است بين هر زن و شوهري رد و بدل شود. گاهياينقدر از دست همديگر عصباني ميشوند كه اصلا يادشان ميرود گذشتهها، شايد هم يك روز قبل چه خاطرات خوبي با هم داشتند.
كارهاي پيش پا افتاده روزمره گاهي آنقدر زن و شوهر را از هم دور ميكند كه باعث ميشود حتي حرفهايي به يكديگر بزنند كه روز اول آشنايي حتي به خواب هم نميديدند طرفش بروند. در زندگي مشترك روزمره، چيزهايي فراموش ميشود كه روزي برايشان باارزشترين چيزهاي دنيا بود.
خستگي، بيحوصلگي و سختيهاي زندگي، گاهي باعث ميشود هر كدام از زوجها نتوانند آن طور كه بايد وظايف خود را در خانه انجام دهند و اين، ممكن است باعث عصبانيت هر كدام از آنها شود.
بنابراين، چه خوب است دراين مواقع به جاي تمركز روي ضعفها و اشتباهات همديگر، كمي به خودمان فكر كنيم كه اگر ما جاي همسرمان بوديم، چه كار ميكرديم. راههاي زيادي براي استحكام و پايدار ماندن روابط زن و شوهر وجود دارد كه اگر هر از گاهي آنها را يادآوري كنيم، زندگيمان زيبا ميشود درست مثل روزهاي اول؛ شيرين.
به جاي نشستن و فكر كردن به كارهايي كه شما را ناراحت ميكند، چه خوب است كمي به اشتباهاتتان فكر كنيد.
چند تمرين...
با انجام اين تمرينها و با افكار مثبت، ميتوانيد روابط خود و همسرتان را مثل روزهاي شيرين زندگي تغيير دهيد.
بنشين و با خودت كمي فكر كن
به اين سؤالات كمي فكر كنيد و با خودتان صادق باشيد؛ وقتي از همسرتان هديه ميگيريد در ازاي آن براي همسرتان چه كردهايد؟سعي كنيد بيشتر از آنكه در انتظار دريافت چيزي از همسرتان باشيد، چيزي به او ببخشيد.
اگر هدف شما ايجاد حس رضايت و خوشبختي در همسرتان باشد، مطمئن باشيد، فرصتهاي بيشماري براي رسيدن به اهداف پيدا خواهيد كرد. در اين صورت، شما هم از لطف و محبت همسرتان برخوردار خواهيد شد. چون آدمها همواره سعي ميكنند خوبيهاي ديگران را جبران كنند.
در ذهنتان خيالپردازي كنيد
اين به معني خيالبافي و ساختن چيزي دور از ذهن نيست. در ذهن خود تجسم كنيد اگراين كار را براي همسرم انجام دهم حتماً خوشحال خواهد شد يا اگر آن كار را انجام ندهم او بيشتر خوشحال ميشود.
از همسرتان انتظارات غيرواقعي نداشته باشيد.
اجتناب از انتظارات غيرواقعي ميتواند از بروز بسياري از درگيريها، عصبانيتها و سرخوردگيها جلوگيري كند. او را با خواستهها و دستورهاي خود اسير نكنيد. وقتي كاري از او ميخواهيد، خودتان هم در عوض، كاري كه او دوست دارد، برايش انجام دهيد.
سرزنش نكنيد
هرگز همسر خود را سرزنش نكنيد و متلكبارانش نكنيد. حتي نگاه سنگين به او نكنيد. مواقعي را به خاطر آوريد كه او شما را ياري ميكرد و در سختيها همراهتان بود.
هنگام بروز اشتباهي از جانب همسر خود، سعي كنيد روشي را در پيش بگيريد كه از تكرار اين اشتباهات جلوگيري كند.
كلمات زيبا به هم بگوييد
سعي كنيد به گفتن كلمات زيبا به همسر خود عادت كنيد. هر زمان كه همسر شما كاري برايتان انجام داد، حتما با احساس از او تشكر كنيد. سعي كنيد از كلمات و جملاتي به غير از متشكرم استفاده كنيد. مثلاً جملاتي مثل تو من را غافلگير كردي، خيلي خوشحالم از اينكه به فكرم هستي، ازت متشكرم. البته تشكر كردن با جملات ساده تاثير مثبتي دارد، اما جملهها و عبارتهاي تازه ميتواند روح تازهاي به حال و هواي شما بدهد.
به راههايي فكر كنيد كه ميتواند همسرتان را نسبت به انجام كارهايي كه دوست داريد، ترغيب كنيد. اگر اين روش مؤثر نبود روشهاي ديگر را آزمايش كنيد و به ياد داشته باشيد كه تحسين و تعريف و تشكر بهموقع، در همسر تان يك انگيزه قوي ايجاد ميكند.
حرف بزنيد
در مورد روزهاي اول آشناييتان و ويژگيهايي كه سبب شده نسبت به هم علاقهمند شويد، حرف بزنيد. دقت كنيد كه اگر ويژگيهاي خوب خود مثلا ويژگيهاي ظاهري تان را از دست دادهايد، در مورد آنها با هم حرف نزنيد.
به جاي آن، سعي كنيد صادقانه درباره ويژگيهاي مثبت روحي و شخصيتي خود با هم گفتوگو كنيد. زماني در روز يا در هفته را فقط به خودتان اختصاص دهيد؛ به پارك برويد و هيچكدام از فرزندانتان را با خود نبريد.
هيچ وقت احترام گذاشتن نسبت به يكديگر را فراموش نكنيد. احترام به افكار، عقايد و ديدگاه همسرتان باعث ميشود او هم همين احساسات را نسبت به شما پيدا كند. درست است كه نظرها و سليقههاي شما با هم فرق دارد، اما هيچگاه نبايد اجازه بدهيداين اختلافات روي عشق و احساسات شما تاثير بگذارد.