دعواها و کشمکشهای خانوادگی میتواند خطر ابتلا به آنژین صدری را به طور قابل توجهی افزایش میدهد.

دانشمندان متوجه شدند علاوه بر بگومگوهای خانوادگی، نگرانی برای فرزندان و دیگر اعضای خانواده میتواند احتمال ابتلا به بیماریهای قلبی را بیشتر کند. یکی از مهمترین دلایل این است که نیازهای اعضای خانواده و نگرانیهای مرتبط با اعضای آنها میتواند باعث افزایش میزان هورمون استرس شود.

آنژین دردی است که در ناحیه سینه احساس میشود و معمولا در اثر بیماریهای قلبی عروقی به وجود میآید. البته دردهای این بیماری ممکن است در دست، گردن، شکم و حتی آرواره هم احساس شوند.

نتایج این مطالعات که به تازگی در نشریه سلامت عمومی و بیماریهای همه گیر به چاپ رسیده است روی 4 هزار و 500 زن و مرد دانمارکی انجام شده است. تمام این افراد در زمان شروع تحقیقات در سال 2000 کاملا سالم بودند و هیچ کدام به بیماری قلبی دچار نشده بودند.

این مطالعات نشان داد خواستههای همسر و نگرانی بابت آنها میتواند خطر ابتلا به آنژینهای صدری را تا 4 برابر افزایش دهد. البته مسائل مرتبط با کودکان و دیگر اعضای خانواده هم به تنهایی میتواند احتمال دچار شدن به آنژین را تا 2 برابر افزایش دهد.

البته اگر شما با همسایههای خود هم مشکل دارید و مجبورید مرتب با آنها بگو مگو کنید باز هم تا 60 درصد بیشتر در خطر بیماریهای قلبی قرار دارید.

نویسنده این تحقیقات که از دانشگاه کوپنهاگ در ادامه گفت: درخواستها و تقاضاهای مکرر از یک فرد و نگرانیهای مرتبط با آن میتواند از فاکتورهای بسیار مهم در ابتلا به بیماری آنژین باشد.

در مجموع از میان این افراد نزدیک به 9 درصد به آنژین مبتلا شدند و میزان ابتلا در هر دو گروه زن و مرد مشابه بود. در این میان سن نقش بسیار مهمی داشت و با بالا رفتن سن یک نفر میزان آسیبپذیری او نسبت به این بیماری افزایش پیدا میکند.