گروه بینالملل: انعطافپذیری و مطابقت با اصول دینی، محرکهای اصلی رشد سریع اقتصاد اسلامی در یک دهه گذشته و جذب روزافزون مشتریان بیشتر بوده است.

به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا) به نقل از خبرگزاری فرانسه (AFP)، حجاج بخدور، اقتصاددان کویتی میگوید: با وجود اینکه اقتصاد اسلامی بر مبنای قوانین دینی سختگیرانه اداره میشود، از انعطافپذیری بسیار بالا و ریسک بسیار پایینی برخوردار است.
وی افزود: این ویژگیها سبب توسعه سریع اقتصاد اسلامی و رشد طیف وسیعی از تقاضاها در این حوزه شده است.
سرمایههای مؤسسات مالی اسلامی در فاصله سالهای 2003 تا 2013 رشد 9 برابری داشته و ارزش آن به 1.8 تریلیون دلار رسیده است.
این صنعت پرسود همچنین در 4 سال گذشته، 200 درصد رشد داشته است.
اقتصاد اسلامی برای مسلمانان به دلیل انطباق آن با قوانین دینی و برای غیرمسلمانان به دلیل انعطافپذیری و حاشیه خطر کم مورد توجه است.