چرا هر سال درخت مورد علاقه خودمان را میخریم ؟ولی خشک می شود!

آیا حساب هزینه هایی را که کرده اید دارید؟

پس بیایید امسال بر اساس توصیه های زیر عمل کنیم ضرر ندارد:

- نهال درختان مورد نیاز را در خرداد یا تیر ماه که تکلیف نهال روشن شده خریداری کنید.

- چنانچه تهیه نهال در این فصل ضروری است نکات زیر را رعایت کنید:

* نهال زیاد بلند نباشد

* تنه نهال براق و شاداب باشد

* ریشه نهال زیاد و سالم باشد

* نهال یکساله و یا حداکثر دو ساله باشد

* نهال فاقد هر گونه آفت باشد