همسران می توانند اخلاق های ناشایست مثل غرور بی جای یکدیگر را به مرور زمان اصلاح کنند؟دکتر غلامرضا قاسمی کبریا، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل خانواده
: رفتارها آثار و نتایج نوع برخوردها هستند.انسان هرگاه از مساله ای ناراضی و ناراحت است، رفتارهایی از خود بروز می دهد که نام آن را رفتار ناصحیح می گذارند. ریشه این رفتارها یا در دوران قبل از ازدواج است،یا در دوران بعد از ازدواج، به عنوان مثال وقتی دختر و پسر، بهشتی را برای خود تصور می کنند و پس از ازدواج به آنچه تصور می کردند نمی رسند، رفتارهایی مانند بی اعتنایی، به تنهایی تصمیم گرفتن و حرف گوش ندادن بروز می دهند و می خواهند به صورتی بهشت دیگران را خراب کند. این رفتارها ارادی نیست و به غرور و یا بی اعتنایی تعبیر می شود. برخی رفتارها هم متاثر از قبل از ازدواج است.

رفتار متاثر از خانواده نهادینه است و بر اثر مدت زمان طولانی که بخشی از آن از روابط در دوران دانشگاه،نوجوانی، روابط با دوستان و با دیگران است و به راحتی قابل تغییر نیست. باید محیط را طوری تغییر داد تا رفتارها هم تغییر کنند.

وقتی زن و شوهر روابط عاطفی را به خوبی تجربه نکرده اند، در محیط خانواده نمی توانند به طریق درستی با یکدیگر رابطه برقرار کنند.آن بهشتی که در ذهنشان بوده متفاوت است و این موجب تنِش میان زن و شوهر می شود.

برای اصلاح این رفتارها باید محیط آموزشی ای طراحی کرد تا زوج ها در این محیط روابط عاطفی را با یکدیگر تجربه کنند. نسل های جدید امروزی به علت روابط کم و محدود در خانواده روابط عاطفی مخدوشی دارند، ناهار و غذا خوردن ها مشترک نیست و روابط میان افراد خانواده کم است.

گاهی مشاوره ها در این زمینه نمی تواند مشکلات را رفع کند و باید زن و شوهر در این زمینه آموزش ببینند. روابط زناشویی روابطی صددرصد عاطفی است و نمی توان آن را در قالب منطق و حقوق قرار داد. مهریه های سنگین و شروط سنگین نتوانسته اند این مشکلات را برطرف کنند. خدشه دار شدن روابط در خانواده ها محصول غرب است.