طرز فکر خانمها درباره خواستههایی که آقایان دارند، موجب میشود همیشه از دست آنها دلخور و عصبانی باشند و از داشتن یک زندگی مشترک رو به رشد، فوقالعاده، صمیمی و رمانتیک ناامید شوند. طرز فکر آقایان درباره خانمها نیز به همان اندازه آنها را دلسرد میکند.
آقایان رابطه عاشقانه را اینگونه میخواهند


طرز فکر خانمها درباره خواستههایی که آقایان دارند، موجب میشود همیشه از دست آنها دلخور و عصبانی باشند و از داشتن یک زندگی مشترک رو به رشد، فوقالعاده، صمیمی و رمانتیک ناامید شوند. طرز فکر آقایان درباره خانمها نیز به همان اندازه آنها را دلسرد میکند.
حتما لازم نیست اینطور باشد به شرط این که بدانیم زن و مرد در وهله اول هر دو انسان هستند و خواستههای مشابهی دارند.
من از آقایان و خانمهایی که به رشد و پیشرفت شخصی خود اهمیت میدادند، سوال کردم که برای ساخت یک زندگی مشترک عالی چه خواستههایی از همسر خود دارند. پاسخ آنها میتواند برای شما غیرمنتظره باشد. در این مقاله متوجه میشوید که خواستههای آقایان دقیقا با آنچه خانمها در این باره فکر میکنند، منافات دارد. همچنین شما خانمها با نکاتی آشنا میشوید که به وسیله آنها مرد ایدهآل خود را حفظ کرده و زندگی مشترک فوقالعادهای خواهید داشت.
آقایان خواهان رابطه عاشقانه، صادقانه و بهجا هستند

رابطه صادقانه برای آقایان در اولویت قرار دارد. یک مرد، همسری میخواهد که به سؤالات او صادقانه پاسخ دهد و حتی در اطلاعرسانی، داوطلب و پیشقدم باشد. او همسری میخواهد که با اطمینان، خواستهها و نیازهای خود را به زبان آورد. او همسری میخواهد که واقعبین باشد و با مهربانی حقیقت را بیان کند. یک مرد همسری میخواهد که او را سرزنش نکند و به حفظ اصالت خویش اهمیت بدهد.
خانمها گمان میکنند همسرشان از آنها میخواهد که سطحینگر باشند، اصلا نیازها و خواستههای خود را عنوان نکنند و هیچ چیز نخواهند. خانمها فکر میکنند آقایان آنها را نیازمند و بسیار حساس میدانند و میخواهند از خواستههای خود چشمپوشی کنند. بعضی از خانمها معتقدند که اجازه ندارند هر چیزی را همانطور که هست، به زبان آورند و در صورت اظهارنظر جسورانه، از سوی مرد طرد خواهند شد.
نکتهای برای خانمها: آقایان خواهان رابطهای رک، مستقیم و شجاعانه هستند؛ بدون اینکه خشم و ملامتی در کار باشد. یکی از روشهای مسرتبخش این است که یاد بگیرید حقایق و نیازهای خود را به او منتقل کنید
آقایان، همسری خودکفا، خاطرجمع و مطمئن میخواهند

یک مرد میخواهد همسرش او را به خاطر خودش ـ نه از روی ضعف و نیاز مالی و عاطفی ـ بخواهد. یک مرد دوست دارد زن زندگیاش او را بخواهد و به او نیاز داشته باشد و در عین حال هویت و فردیت خود ر ا هم حفظ کند. یک مرد میخواهد همسری فعال و مستقل با دوستان و علایق جداگانه داشته باشد و از سوی دیگر، برای بودن در کنار همسر خود نیز ارزش قائل است.
خانمها فکر میکنند آقایان نمیخواهند همسرشان به آنها نیاز داشته باشد. خانمها فکر میکنند مرد زندگیشان نیازی به همراهی آنها ندارد و برای باهم بودن، هیچ ارزشی قائل نیست. خانمها فکر میکنند اگر نیازهای خود را بیان کنند، مرد را دلسرد کرده و او را فراری میدهند.
نکتهای برای خانمها: روشی برای یافتن یک همسر خوب: یکی از قدرتمندترین روشهای جذب مرد ایدهآل و تشکیل یک زندگی پرهیجان این است که برای خودتان زندگی مسرتبخش و کاملی داشته باشید
آقایان، خواستار رابطه و زندگی مشترک بدون سلطهجویی و بهرهبرداری هستند

آقایان به هیچ عنوان نمیخواهند زیر نفوذ کسی باشند. آنها نمیخواهند ذهن همسر خود را بخوانند یا سیگنالهای ارسالی او را ترجمه کنند. آنها نمیخواهند مجبور شوند فراتر از حد آمادگی خود در یک رابطه پیش بروند. آنها نمیخواهند به خاطر تمام مشکلاتی که پیش میآید، سرزنش شوند. آنها نمیخواهند در این بازی، مطیع و فرمانبردار کسی باشند.
به عقیده خانمها، آقایان اصلا دوست ندارند حرف بزنند و تنها راه انتقال نیاز به آنها همین زیرکی و روشهای ماهرانه است. آنها فکر میکنند برای پیشرفت زندگی، باید مرتبا به آقایان نکاتی را گوشزد کنند. طرز فکر خانمها این است که آقایان ارزشی برای تعریف و تمجید قائل نیستند، پس باید فقط آنها را سرزنش کرد.
نکتهای برای خانم ها: آقایان، زرنگی و زیرکی شما را در هیچ زمان و تحت هیچ عنوان تحمل نمیکنند. برای جذب مرد ایدهآل و تشکیل زندگی مشترک عالی، یاد بگیرید در سرتاسر زندگی بدون ذرهای تردید، خواستهها و نیازهای خود را بیان کنید. باید یاد بگیرید مراقب وقت همسرتان باشید. یاد بگیرید از او تعریف و تمجید کنید
آقایان، خواهان رشد هستند

یک مرد همسری میخواهد که شهامت و توان خندیدن به اشتباهات خودش را داشته باشد. او همسری میخواهد که بتواند سهم و نقش خود را در زندگی مشترک ببیند و آن را پیاده کند. زن باید ثبات احساسی و عاطفی داشته باشد. یک مرد میخواهد همسرش از لحاظ فردی رشد کند و مسئولیت رویدادهای عاطفی زندگی خود را برعهده بگیرد.
خانمها فکر میکنند آقایان از آنها میخواهند که همیشه خوب باشند. آنها گمان میکنند همسرشان هیچ علاقهای به رشد و پیشرفت روابط و زندگی دونفره خود ندارند. آنها فکر میکنند آقایان فقط به دنبال خانمهای زیبا هستند و اصلا به رشد عاطفی، محبت و مهربانی، نقش حمایتی یا عشق یک زن توجهی نمیکنند.
نکتهای برای خانمها: یک مرد به دنبال همسری میگردد که به بلوغ عاطفی رسیده باشد. بلوغ عاطفی به معنای این نیست که احساس نداشته باشید، یعنی این که بتوانید مسئولیت احساسات خود را برعهده بگیرید. برای جذب یک مرد ایدهآل و تشکیل یک زندگی بادوام، باید یاد بگیرید مسئولیت احساسات و عواطف خودتان را قبول کنید
آقایان، از زندگی مشترک خود وفاداری و تعهد میخواهند

وفاداری جزء بایدهای زندگی مشترک است. درواقع یک مرد همسری را میخواهد که از صمیم قلب به زندگی مشترک خود وفادار بماند. به اعتقاد خیلیها، تعهد به معنای وفاداری و اشتیاق برای تلاش ـ حتی در شرایط سخت زندگی ـ است.
به عقیده خانمها، آقایان دوست ندارند برای حفظ زندگی مشترک خود تلاش کنند و به محض اینکه شرایط کمی پیچیده و بغرنج شود، پا به فرار میگذارند.
نکتهای برای خانمها: آقایان نیز به اندازه شما خانمها از بیوفایی نفرت دارند. مردانِ اهل زندگی میدانند چگونه باید زندگی خود را بسازند و از وفاداری به عنوان یکی از اجزاء اصلی زندگی مشترک خبر دارند
آقایان، همسری میخواهند که بداند چگونه باید با مردِ زندگی خود رفتار کند

بسیاری از خانمها با همسر خود چنان رفتار میکنند که غرور آنها را میشکنند و به آنها احساس بیلیاقتی و عدم کفایت میدهند. مردان به شنیدن تعریف و تمجید نیاز دارند، باید بدانند چه کارهای خوبی انجام دادهاند و آنقدر همسر خوبی هستند که عشق و قدردانی همسرشان را از آن خود کردهاند.
خانمها فکر میکنند آقایان نیازی به آنها ندارند و برای نظرات، حمایت و تعریف و تمجید آنها ارزشی قایل نیستند. به عقیده خانمها مردها برخلاف زنها به خیلی چیزها اصلا اهمیت نمیدهند؛ به همین دلیل است که زن مرتبا مجبور است زبان به گله و شکایت باز کند. ملامت و سرزنش، تنها راهی برای بیان دلخوری و رنجش است.
نکتهای برای خانمها: بیشتر آقایان خواهان تشکر و قدردانی از سوی همسر خود هستند. تشکر کردن از همسر به جای پیدا کردن خطاها و اشتباهات او، یکی از قدرتمندترین ابزارهایی است که برای دوام زندگی مشترک در اختیار شماست