مهم ترین صنایع دستی کشور ایران به دست هنرمندانه زنان ایلامی مخصوصا در نواحی ایلام و دره شهر و شیروان چرداول و ایوان بافت می شود.

از جمله این صنایع فرش کرک و ابریشم و گلیم منحصر به فرد گل برجسته است که که نقش و نگارهای ان از طبیعت و تاریخ و فرهنگ این منطقه الهام گرفته است .

از دیگر صنایع دستی دیگر استان جاجیم بافی و نمد مالی و گیوه بافی و صنایع چوبی مانند ملزومات ورزشی و خانگی است که به دست هنرمندان ایلامی خلق می شود.
مرکز انجمن های تخصصی گنجینه دانش