در ابتدا مشخص کنید حافظه چند گیگا بایتی مورد نیاز شماست

این موضوع روی قیمت هم اثر می گذارد پس به اندازه نیازتان خرید کنید

مورد دیگر سرعت خواندن و نوشتن اطلاعات است

اکثر فلش های موجود از رابط usb2,0 بهره می برند...

البته نسخه های سریع تر usb3,0 نیز موجود هستند.

در بخش طراحی هم برخی فلش ها در حدی کوچک هستند که مدام گم می شوند

و گروهی هم دارای در پوشی جداگانه هستند.

از میان نمونه های بی نام و نشان خرید نکنید.




مرکز انجمن های تخصصی گنجینه دانش