ایا می دانید زنان بیشتر عصبی می شوند ؟

چون شنوایی قوی تری از مردان دارند و شنیدن انواع صداها انها را نا خوداگاه عصبی و خسته می کند...

یکی از دلایل اینکه خانم ها بیشتر از مردان به بیماری دیابت مبتلا می شوند همین است .

به خانم ها توصیه می شود که جدول حل کنند

چون حل جدول برای خانم ها ارامش بخش است...!مرکز انجمن های تخصصی گنجینه دانش