اگر همسر شما برای شما عادی گردد ، صددر صد تضمین می کنم که درروابط شما اثری معکوس بر جای خواهد گذاشت . یکی از غیر محترمانه ترین رفتارهائی که می توانیم با همسر خود داشته باشیم ( یا هر کس دیگری ) ، عادی و پیش پا افتاده تلقی کردن او است . اینکار همانند بیان این جمله است : وظیفه تو است که زندگی را آسان تر کنی و من باید از تو توقع داشته باشم . هنگامی که کار همسر برای ما عادی تلقی شود معنا و مفهوم آن این خواهد بود که :
نقش من از نقش تو در زندگی مهم تر است .
مهمترین سهم زندگی از آن من است . و شریک زندگی من خوش شانس ترین فرد است .
در بساری از موارد کلمات لطفا و متشکرم را فراموش می کنیم .
فکر نمی کنیم که زندگی بدون همسر چقدر برای ما نگران کننده و دشوار است .
گاهی از همسر خود متوقع می شویم و رفتار ما با او کاملا با رفتار ما با دوستمان تفاوت پیدا می کند .
گاهی بجای همسر حرف می زنیم .
گاهی در باره او در حضور دیگران غیر محترمانه صحبت می کنیم .
تصور می کنیم که می دانیم همسر ما در چه مورد فکر می کند و چی فکر می کند .
برای همسر تصمیم می گیریم که چه بکند .
و ...


● چگونه خود را از این دام نجات دهیم ؟
به همسر خود گوش فرا دهید .
در احساسات و هیجانات او شریک شوید .
از همسر تقدیر به عمل آورید .
برای همسر ارزش و اعتبار قائل شوید .
از هر فرصتی برای بیان تشکر خود بهره بگیرید .
به همسر خود ابراز علاقه کنید .
از با هم بودن به عنوان دوست یا شریک زندگی احساس خوشوقتی کنید .
باتجربه کردن روش های بالا از قدرت آنها مبهوت خواهید شد . فراموش کنید که چه می گیرید ، صرفا بر این تمرکز کنید که چه می دهید . من معتقدم اگر شریک زندگی خود را بی بها تلقی نکنید ، او نیز متقابلا همین کار را خواهد کرد . سپاسگزاری حس خوبی به همسر خواهد داد . روش ها را امتحان کنید و مطمئن باشید که به اینکار علاقمند خواهید شد و اثرات معجزه آمیز آنها را در خواهید برد .

غلامحسین ریاحی