هر رابطه اي از سه عنصر تشکيل مي شود . دو فرد که در دوسوي پيوستار قرار دارند و خود رابطه که توسط آن ها ساخته مي شود. پس براي خانه تکاني رابطه تان بهتر است باهم اقدام کنيد.

خانه تکاني روش گفتگو

اولين قدم اين است که صحبت کردن و گفتگو با يکديگر را پر رنگ کنيد. هر چند مشغله هاي کاري،حضور فرزندان و مشکلات زندگي ممکن است وقت تان را پر کرده باشد اما باور کنيد ارزشش را دارد .اگر رابطه ي شما با همسرتان ، مناسب باشد ، خيلي از مشکلات زندگي تان حل مي شود و يا حداقل تحملش آسان مي گردد.

اگر خانم در آشپزخانه و آقا مقابل تلويزيون و گوش دادن به اخبار ،جملاتي را باهم رد و بدل کنند ، در عين حال که همصحبت هم بوده اند اما گفتگويي موثر براي تحکيم رابطه شان انجام نداده اند. حرف هاي روزمره ،مشکلات فرزندان ، تصميم هايي راجع به خريد مايحتاج زندگي و حرف هايي از اين جنس از ملزومات زندگي زير يک سقف است اما اين نوع حرف ها به تنهايي باعث تقويت احساس شما به يکديگر نخواهد شد.گفتگوي تان را به روشي متفاوت از گذشته انجام دهيد.

گفتگوي صحيح ، باعث نزديک شدن به همسرتان ، احساس علاقه ي بيشتر و تقويت ارتباط تان مي شود.اما اين کار هم براي خود بايد و نبايد هايي دارد که آگاهي از آن لازم است.

*مراقب کلمات و سبک گفتگوي تان باشيد.

سبک گفتگو و کلماتي که استفاده مي کنيد ، بايد بيانگر محبت و احترامي باشد که براي همسرتان قائل هستيد . خيلي از ما به همکاران ،فاميل و حتي غريبه ها با احترام سخن مي گوئيم و کلمات زيبايي را بکار مي بريم اما داخل محيط خانه و در کنار نزديک ترين فرد زندگي مان به بهانه ي صميميت ، نه تنها به فکر زيبا صحبت کردن نيستيم بلکه گاهي الفاظ نامناسب بکار مي بريم. زيبا صحبت کردن باعث افزايش عشق وعلاقه مي شود.

امام سجاد ـ عليه السلام ـ خوب حرف زدن، مرد را محبوب زن و فرزند مي سازد.(خصال باب پنج گانه، حديث 90. )

البته اين فرموده ي امام در مورد زنان هم صدق مي کند.

*مراقب روال و نتيجه ي گفتگو باشيد.

اين يک هنر است که گفتگوي مان به مشاجره نيانجامد . مخصوصا در روزهايي که براي اولين بار وقتي را براي گفتگو با هم اختصاص مي دهيد. در برخي مواقع زن وشوهر قصد دارند با هم صحبت کنند ، در کنار يکديگر مي نشينند .گفتگو را به خوبي آغاز مي کنند اما به دليل تجربه ي ناکافي در اين مورد ، روال صحبت شان تغيير کرده و حتي ممکن است پاي مشکلات قديمي به گفتگوي شان باز شود و به جاي تاثير مثبت ، باعث شود خاطره اي تلخ در ذهن شان بماند.

مشکلات را به شوراي حل اختلاف ارجاع دهيد

راه حل تبيان براي نتيجه بخش بودن گفتگوها و به دعوا نيانجاميدن آن اين است که طي قراردادي باهم به توافق برسيد زماني را در هفته براي رفع سوء تفاهم طرفين و بيان دلخوري ها ي هر کدام قرار دهيد چون اگر برخي مسائل بيان نشوند ، نه تنها فراموش نمي شوند بلکه با گذر زمان و انباشته شدن آن ها بر روي هم تبديل به گره اي غير قابل حل مي شوند. (اين موضوع در مورد خانم ها بيشتر صدق مي کند. آن ها نکته سنج و حساس بوده و گاهي از رفتار همسرشان دلخور مي شوند ،اما بيان نمي کنند.اگر گذشت کنند که بسيار مناسب است اما مشکل اينجا ست که در بسياري مواقع فراموش نمي کنند و تنها از بيان آن صرف نظر مي کنند.)

بهتر است دلخوري هاي تان را با زباني ملايم و با توجه به شناخت روحيات همسرتان بيان کنيد و در مقابل شنيدن ناراحتي و انتقاد همسرتان ، از کوره در نرويد . سعي کنيد مشکل را حل کرده و از يکديگر دلجويي کنيد. ممکن است هفته هاي اول اين کار سخت باشد .براي مثال از برخوردي که همسرتان با شما در مقابل خانواده اش داشته ناراحت هستيد. به محض اينکه مهمانان (خانواده ي همسر) از خانه ي شما خارج مي شوند . شروع مي کنيد به انتقاد و بهانه گيري. خيلي از مواقع حتي علت دلخوري تان را مستقيم بيان نمي کنيد. اين باعث مي شود همسرتان فکر کند شما با خانواده ي او مشکل داريد. او هم جبهه گرفته و رفتار نامناسب شما را با رفتاري نامناسب پاسخ مي دهد. اما اگر بعد از رفتن مهمانان ،شما بدون هيچ عکس العملي همان رفتار صميمي گذشته را داشته باشيد و در روزي که قرار است براي حل اختلافات ،جلسه تشکيل دهيد ، با لحني دوستانه ،اصل موضوع را بيان کنيد. ديگر مشکلاتي که گفته شد ،پيش نمي آيد.

فراموش نکنيد ادبيات و لحن يک انتقاد مي تواند در نحوه ي پاسخ گويي به آن نقش زيادي داشته باشد.

در تمام لحظه هاي جلسه ي حل اختلاف ، به ياد داشته باشيد کسي که در مقابل شما نشسته است ، شريک زندگي تان بوده و خدايي نکرده دشمن تان نيست . لحظات زيباي با هم بودن تان را به ياد آوريد. و در بين گفتگو هر وقت احساس عصبانيت کرديد ، چند دقيقه اي گفتگو را متوقف کرده . تغيير حالت دهيد . آب بنوشيد و خود را آرام کنيد تا بتوانيد گفتگويي منطقي داشته باشيد.

همانطور که امام علي (ع) مي فرمايند :در هنگام خشم نه تصميم ،نه تنبيه ،نه دستور.

خانه تکاني روش رفتار :

ما با اطرافيان تنها از طريق گفتار ارتباط بر قرار نمي کنيم بلکه نحوه ي رفتار ما در خيلي از مواقع گفتاري است که به زبان نمي آيد اما بسيار تاثير گذار است.

نحوه ي نشستن و برخاستن ،چگونگي نگاه کردن ،لباس پوشيدن ، توجه داشتن به نيازهاي طرف مقابل ، تکريم و احترام و موارد ديگر ، رفتارهايي است که بر روابط شما با همسرتان تاثير مي گذارد.

اگر در گذشته نسبت به لباس خود در حضور همسرتان بي توجه بوديد ، در سال جديد ، لباس هاي روز مبادا و مهماني هاي تان را براي کسي بپوشيد که مهم ترين رکن زندگي تان است.

آراستگي براي همسر ،تنها وظيفه ي زنان نيست بلکه مردان نيز براي داشتن ارتباطي مناسب بايد به ظاهر خود رسيدگي کنند.

حسن بن جهم ـ از دوستان امام کاظم عليه السلام ـ گويد:

آن حضرت را ديدم که موهاي خود را خضاب کرده است، گفتم: فدايت شوم، شما هم خضاب مي کنيد؟!

حضرت فرمود: آري، اصلاح و مرتّب بودن وضع، بر عفّت زنان مي افزايد. زناني بودند که پاکدامني را رها کردند به اين دليل که شوهرانشان اصلاح و مرتّب بودن خود را رها کردند. ( وسايل الشّيعه، ج 14)

در اين روزهاي پاياني سال به نحوه ي رفتار با همسرتان توجه کنيد. اگر واقع بين باشيد و تعصب به خرج ندهيد ،متوجه رفتارهاي غلط تان خواهيد شد . آن رفتارهاي اشتباه را از رابطه تان بتکانيد . و به جاي آن رفتاري را جايگزين کنيد که دوست داريد همسرتان در مقابل شما انجام دهد.

در مقابل همسرتان متواضع باشيد و او را تکريم کنيد. همه ي ما انسان ها تمايل داريم به کسي نزديک شويم که به ما احترام گذاشته و قدر دانمان باشد. اين رفتار شما باعث مي شود همسرتان به مصاحبت با شما علاقه مند گردد.

بهترين معيار براي سنجش يک رفتار مناسب از غير مناسب همان است که اميرمؤمنانعليهالسلام بيان مي‏كند: «خويشتن را ميان خود و ديگران ميزان قرار ده، آن چه را براي خود مي‏خواهي، براي ديگران بخواه و آن چه را براي خود خوش نمي‏داري، براي ديگران نيز خوش مدار؛ به كسي ستم نكن؛ چنان كه دوست نداري به تو ستم شود و به ديگران نيكي كن؛ همان‏گونه كه دوست‏داري به تو نيكي شود» (نهج البلاغه ،نامه 31)

بهتر است اين دستورات ارزشمند ديني را در اين سال جديد از خانه مان و در مقابل همسرمان ،شروع کنيم .