جسم کالبد روح است و لباس پوسته آن کالبد؛ اما معمولاً این پوسته است که از هسته درونی خبر میدهد. زنانگی چیست؟ تحقیق و مطالعه درمورد ویژگیها و خصوصیات زن ایدآل با زنانگی شروع میشود. زنانگی کیفیتی لطیف و ظریف است که در ظاهر، رفتار، اعمال و طبیعت زنان دیده میشودجسم کالبد روح است و لباس پوسته آن کالبد؛ اما معمولاً این پوسته است که از هسته درونی خبر میدهد. زنانگی چیست؟ تحقیق و مطالعه درمورد ویژگیها و خصوصیات زن ایدآل با زنانگی شروع میشود. زنانگی کیفیتی لطیف و ظریف است که در ظاهر، رفتار، اعمال و طبیعت زنان دیده میشود. زنان زنانه، لطیف، وابسته، مطیع، قابلاعتماد، ساده و کودکانه هستند. بهترین راه برای توصیف زنانگی با فقدان تواناییها و خصوصیات مردانه در آنهاست—نداشتن خشونت، قابلیت، کارایی، شجاعت و قدرت مردانه. مردان عاشق زنانگی خانمها هستند زیرا با مردانگی آنها تضادی عمیق دارد. یک زن زنانه باعث میشود مرد مردانگی بیشتری احساس کند و این احساس یکی از بهترین تجربیات برای اوست. زنانگی و احساسات لطیف و رمانتیک در مرد پابهپای هم پیش میروند. وقتی زنانگی نباشد، احساسات لطیف هم نیست. بااینکه ممکن است هنوز دوستتان داشته باشد، به شما احترام بگذارد و کارهایتان را تحسین کند، اما دیگر آن جنبه لطیف آنها را بیدار نمیکنید. زنی که زنانگی واقعی داشته باشد ذاتاً به سوی همه جوانب زنانگی کشیده میشود. از اینکه یک زن باشد احساس غرور میکند، به اینکه خصوصیاتی متفاوت با مردان دارد به خود میبالد، از مادر بودن احساس لذت میکند، از کار خود در خانه احساس رضایت میکند و علاقهای به شرکت در دنیای مردانه ندارد. مناطق تمرکز هم درونی و هم بیرونی هستند. زنانگی بیرونی به ظاهر، طرز لباس پوشیدن و طرز حرکات و اعمال فرد بستگی دارد و زنانگی درونی طبیعت و نگرش شما به نقش زن را پوشش میدهد. زنانگی درست متضاد مردانگی است و با تاکید بر این تفاوتها به دست میآید. اگر میخواهید واکنشی زنانه به چیزی داشته باشید، درمورد مردان تحقیق کنید و درست متضاد آن را انجام دهید. ظاهر زنانه مردها معمولاً زنان را به خاطر نگرانی از وضعیت ظاهریشان پوچ و احمق تصور میکنند اما مخفیانه از بابت اینکه زنان اهمیت خیلی زیادی به ظاهرشان میدهند خوشحال هستند. زنان زنانه هیچوقت به خود بیتوجه نمیشوند و همیشه و در همه حال ظاهری آراسته و مرتب دارند. هیچوقت افراطی برخورد نمیکنند اما این یکی از اولویتهای آنهاست که بدانند ظاهرشان بر اطرافیانشان تاثیر میگذارد. تاکید بر تفاوتها وقتی به ظاهرتان فکر میکنید، باید از طریق راههای زیر بر تفاوتهایتان با مردان تاکید داشته باشید: • جنس و مواد – به جنسها و موادی فکر کنید که از نظر رنگ، حس، وزن و تاثیر زنانهتر هستند. مردان معمولاً از پارچههای پرزدار و کرکی، بنددار و نازک استفاده نمیکنند و معمولاً پارچههایی سنگینتر و ضخیمتر را انتخاب میکنند. از چنین پارچههایی مخصوصاً اگر به سبک مردانه دوخته شده باشند اجتناب کنید. فقط زمانی از آنها استفاده کنید که با رنگ و سبکی زنانه دوخته شده باشند. درعوض سعی کنید لباسهایتان را از جنس کتان، پشم لطیف، لینن، ابریشم، ساتن، و بافتهای ظریف انتخاب کنید. ابریشم، ساتن، مخمل، اورگاندی جنسهایی کاملاً زنانه هستند. اصلاً تصور نکنید که از مُد افتاده هستند. این جنسها اگر با سبک و روشهای امروزی دوخته شوند بسیار شیک خواهند بود. • رنگ – رنگهای زنانه لطیف، کمرنگ، روشن و قوی هستند. حتی رنگ سیاه هم اگر با پارچه مناسب استفاده شود کاملاً زنانه خواهد بود. از رنگهای یکنواخت و خستهکننده مثل قهوهای، طوسی و خاکستری دوری کنید. این رنگها فقط زمانی قابل استفاده هستند که با جنس پارچه، برش و سبکی زنانه استفاده شوند. • طرح – بسیاری طرحها از نظر ظاهری بسیار مردانه هستند و نباید از آنها استفاده کنید. همچنین از طرحهای پر زرق و برق و جلف یا آنها که سلیقه زیادی در آنها به کار برده نشده است استفاده نکنید. طرح لباس و پارچه باید توجه به زنانگی را تقویت کند نه توجه به خود را. آنها باید اول شما را ببینند نه لباستان را. • سبک – مطمئناً همه شما مدل کت و شلوار رسمی زنانه مخصوص محل کار را دیدهاید. این سبک به هیچ وجه زنانه نیست. دقت کنید که برش و سبک لباستان شبیه به لباسهای مردانه نباشد. لباسهایی بپوشید که در عین اعتدال اندامتان را زیباتر نشان دهند. شلوار همیشه یکی از مباحثهانگیزترین سبکهای لباس پوشیدن خانمها بوده است. شلوار زنانهترین لباسی نیست که میتوانید بپوشید. اگر از آن استفاده میکنید دقت کنید که سبک، رنگ و برش آن زنانه و جذاب باشد. پیشنهاد میکنیم که عکسی از خودتان هم از جلو و هم از عقب بگیرید تا ببینید آن شلوار در تنتان چطور دیده میشود. اگر شلوار پوشیدید حتماً بقیه لباسهایتان را زنانهتر انتخاب کنید. • تزئینات – میتوانید تاثیر مردانه لباسها را با استفاده هوشمندانه از تزئینات از بین ببرید. میتوانید با کمی بند، روبان، مروارید، کمربند و امثال آن، لباسهایتان را زنانهتر کنید. • لوازم جانبی – از کیفهای زنانه و باسلیقه استفاده کنید. کفش و جواهرات هم ابزارهایی مهم برای ایجاد تاثیر زنانه در ظاهرتان هستند. • نظافت – سعی کنید همیشه تمیز و خوشبو باشید. به وضعیت لباسهایتان خوب توجه کنید. در صورت نیاز آنها را اتو بکشید. مدل موهایتان باید جذاب و زنانه باشد. • آرایش – اگر میخواهیم آرایش کنید، باید اینکار را با مهارت انجام دهید. آرایش باید برای تاکید بر ویژگیهای ذاتی شما باشد. اگر نمیدانید چطور باید درست آرایش کنید یا از چه رنگهایی استفاده کنید، به کلاسهای خودآرایی بروید. • حیا و نجابت – مردان به زنانی که در دید عموم لباسهای بیش از اندازه باز و کوتاه میپوشند احترام نمیگذارند. باید جذاب به نظر برسید نه جذبکننده! ظاهر زنانه چه میکند: زنانه لباس پوشیدن و مرتب و آراسته بودن ارزش فردی شما را بالا میبرد. آنچه برای ظاهرتان انجام میدهید به درون شما هم اثر میگذارد و برعکس. لباسهای زنانه بهترین احساس را در مردان ایجاد میکند. این جنبه مردانه آنها را بیدار کرده و باعث میشود بیشتر به شما احترام بگذارند، به نظرشان جذابتر برسید و محبت و مراقبت بیشتری به شما داشته باشند. توجه آنها را بیشتر جلب کرده و تصور نمیکنند که دشمن آنها هستید یا باید با شما رقابت کنند.