تخصصان معتقدند، تعويق در رشد كودكان مي تواند ناشي از يك بيماري قابل درمان باشد.

به گزارش سلامت نیوزبه نقل از خبرگزاري آلمان، متخصصان اتحاديه اطفال آلمان اعلام کردند: اغلب اختلالات رشدي در سنين دو تا چهار سالگي كودك قابل تشخيص است.
بنابراين گزارش، والدين بايد در صورت مشاهده كوچك بودن جثه فرزندشان نسبت به ساير هم سن و سالانش حتما به يك متخصص مراجعه كنند.
اين گزارش مي افزايد، تعويق در رشد كودك مي تواند ناشي از يك بيماري قابل درمان باشد.
همچنين متخصصان تاكيد كردند: والديني كه فرزندانشان نسبت به ساير هم سالانشان رشد زيادتري دارند نيز بايد به متخصص مراجعه كنند.
بر اساس اين گزارش، متخصصان معتقدند استفاده از هورمون رشد براي كودكان كم رشد بندرت لازم مي شود درصورت لزوم اغلب اين روش درماني در دوره تحصيلي ابتدايي آغاز مي شود كه كودك زمان كافي براي رفع اين نقص را با كمك هورمون رشد داشته باشد.
گفتني است، درمان كودكاني كه رشد بيش از حد دارند نيز در دختران بايد پيش از سن 13 سالگي و در پسران قبل از 14سالگي آغاز شود.

پايگاه اطلاع رساني پرستاري