فهرستی از رمانهای جهان:


 • بوف کور
 • دور دنیا در هشتاد روز
 • دن کیشوت
 • طبل حلبی
 • جزیره پنگوئنها
 • بینوایان
 • دایی جان ناپلئون
 • شهر (رمان)
 • ارتش سایهها
 • پندار
 • مروارید
 • یهودی سرگردان
 • همقطارها (رمان)
 • ساعتها (رمان)
 • دنیای سوفی
 • راز فال ورق
 • انجمن شاعران مرده
 • قلعهٔ حیوانات
 • شازده کوچولو
 • خلبان جنگ
 • غرور و تعصب
 • رمز داوینچی,
 • فرشتگان و شیاطین
 • عطر سنبل ، بوی کاج
 • رابینسون کروزو
 • ۳ گانهٔ ارباب حلقهها
 • مجموعهٔ ۷ج هری پاتر
 • مجموعهٔ ۳ج پارسیان و من
 • مجموعهٔ ۸ج در جستجوی دلتورا
 • مرگ نقطهٔ پایان
 • حادثهای عجیب برای سگی در شب
 • داستانهای اوالونا
 • یک روز دیگر
 • در بهشت ۵ نفر منتظر شما اند
 • عقل و احساس
 • شازده احتجاب
 • بامداد خمار
 • خانوم
 • سمفونی مردگان
 • صد سال تنهایی
 • کیمیاگر
 • دریاچه شیشهای
 • گستره محبت
 • سگ ولگرد
 • جنگ و صلح
 • باباگوریئو
 • طاعون
 • بیگانه
 • اتود در قرمزلاکی
 • پدرخوانده
 • آخرین پدرخوانده