استفاده از گرمابهها واستخرهاي عمومي خطر ابتلا به عفونتهاي قارچي را تشديد ميکند


قارچ پا شديدترين عفونت قارچي است. اين عفونت در کساني که از حمامهاي عمومي يا استخرهاي شنا استفاده ميکنند، شيوع بيشتري دارد.

سرابي کارشناس ارشد پرستاري، در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) واحد علوم پزشکي ايران، گفت: عفونت قارچي پا ممکن است به صورت حاد يا مزمن در کف پاها يا بين انگشتان پا ظاهر شود و در بعضي موارد، ناخنهاي پا را نيز مبتلا ميسازد.

وي با اشاره به اين که گاهي اين عفونت، ترکيبي از قارچها، ميکروب و مخمر است، گفت: قرار دادن پاها در محلول سالين بارو يا پرمنگنات پتاسيم باعث از بين رفتن پوستهها و بافتهاي مرده و کاهش التهاب ميشودك. همچنين مصرف داروهاي موضعي ضد قارچ مثل کلوتريمازول و ميکونازول در کاهش عفونتها موثر هستند.

سرابي ادامه داد: به علت احتمال برگشت مجدد بيماري، بايد درمان موضعي تا چندهفته بعد از بهبودي ادامه داشته باشد.

وي گفت: رعايت بهداشت فردي و خشک نگهداشتن پاها به دليل اين که رطوبت باعث تقويت رشد قارچها ميشود، ميتواند در پيشگيري از بروز اين بيماري موثر باشد،

اين كارشناس به بيماران توصيه كرد: تا در هنگام شب تکههاي کوچکي از پنبه را بين انگشتان پاي خود قرار دهند تا پنبه موجود، رطوبت آن ناحيه را به خود جذب کند. همچنين توصيه ميشود افراد مبتلا از کفشهاي لاستيکي و پلاستيکي استفاده نکرده و حتي المقدور کفشهاي سوراخ دار بپوشند تا هواي بيشتري به پاهاي آنها برسد.