قوانین ان انرایت:
1- دوازده سال اول از همه بدتر است.
2- برای نوشتن کتاب باید واقعاً آن را بنویسید. نوشتن روی کاغذ خوب است، تایپ کردن هم بد نیست. در هر حال باید کلمات را بر روی صفحه بنویسید.
3- فقط نویسندگان بد فکر میکنند که کارشان خیلی خوب است.
4- توصیف کردن کار دشواری است. به یاد داشته باشید که توصیف نشاندهنده نظر شما درباره جهان است. جایی بیابید که از آنجا به جهان بنگرید.
5- به هر روشی که دوست دارید بنویسید. داستان از کلماتی ساخته میشود که بر صفحه نقش میبندد؛ واقعیت از جنس دیگری است. مهم نیست داستان شما چقدر «واقعی» است یا چگونه «ساخته شده است»، مهم ضرورت آن است.
6- سعی کنید درباره جزییات دقیق باشید.
7- تصور کنید که در حال مرگ هستید. اگر یک بیماری لاعلاج داشتید، باز هم این کتاب را به آخر میرساندید؟ چراکه نه؟ چیزی که در هفتههای آخر، این «خود» نویسندهتان را آزار میدهد، اشکال موجود در کتاب است. آن را تغییر دهید. دیگر با خود بحث نکنید. تغییرش دهید. دیدید چه راحت بود؟ دیگر کسی هم لازم نیست بمیرد.
8- از تفریح غافل نشوید.
9- به خاطر داشته باشید که اگر به مدت 15 یا 20 سال، بدون احتساب آخر هفتهها، هر روز پشت میزتان بنشینید، خیلی تغییر خواهید کرد. مطمئن باشید. ممکن است اخلاقتان را بهتر نکند، اما جای دیگری را درست خواهد کرد. شما را آزادتر خواهد کرد.

قوانین ریچارد فورد:

1- با کسی ازدواج کنید که دوستش دارید و با نویسندهشدن شما موافق است.
2- نقد کارهایتان را نخوانید.
3- نقد هم ننویسید. (قضاوتهای شما همیشه مردود است)
4- اوایل صبح یا اواخر شب با همسرتان مشاجره نکنید.
5- هنگام نوشتن نوشیدنی مصرف نکنید.
6- به ویراستارتان نامه ننویسید. (کسی اهمیت نمیدهد)
7- برای همکارانتان آرزوی بد نکنید.
8- سعی کنید اقبال دیگران را اسباب ترغیب خود قرار دهید.
9- تا میتوانید به کسی اجازه انتقاد بیجا ندهید.