ده قانون نویسندگی رادی دویل1- عکس نویسنده مورد علاقهتان را روی میزتان نگذارید، مخصوصاً اگر یکی از نویسندگان مشهوری باشد که خودکشی کرده است.

2- با خودتان مهربان باشید. صفحات را هر چه میتوانید سریعتر پر کنید، فاصله خطوط را بیشتر کنید یا یک خط در میان بنویسید. هر صفحه جدید را یک پیروزی بدانید...

3- تا اینکه به صفحه 50 برسید آرام باشید و از اینجا به بعد به کیفیت فکر کنید. حالا زمان نگرانی است- ماهیت کار این طور ایجاب میکند.

4- هرچه سریعتر برای کارتان اسم انتخاب کنید. صاحب آن شوید و کتاب را با آن اسم ببینید. دیکنز قبل از آنکه شروع به نوشتن کند، میدانست اسم کتاب خانه قانونزده همین خواهد بود. باقی کار باید آسان بوده باشد.

5- وبسایتهایی را که هر روز به آنها سر میزنید محدود کنید. به سمت سایتهای سرگرمی نروید مگر آنکه برای جستوجوی چیزی باشد.

6- یک گنجواژه داشته باشید، اما آن را در یک قفسه در ته حیاط یا پشت یخچال نگه دارید، جایی که دور از دست باشد یا برداشتنش زحمت داشته باشد. معمولاً کلماتی که اول به ذهن شما میرسد خوب است.

7- گاهی تسلیم وسوسه شوید. کف آشپزخانه را بشویید، لباسها را روی بند بیندازید. این هم نوعی تحقیق است.

8- تصمیماتتان را عوض کنید. افکار خوب اغلب قربانی افکار بهتر میشوند. زمانی روی رمانی درباره یک گروه موسیقی کار میکردم به نام اجزا. بعد تصمیم گرفتم اسم آنها را تعهدات بگذارم.

9- در وبسایت آمازون دنبال کتابهایی که هنوز ننوشتهاید نگردید.

10- روزی چند دقیقه روی زندگینامههایی که روی جلد کتابها چاپ میشود وقت بگذارید- «او اوقاتش را بین کابل و جزیره تیئرا دل فوئگو تقسیم کرده است.» اما بعد به کارتان بازگردید.