دلفين نيز براي مراقبت از نوزاد خود بيخوابي ميكشد

تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي

محققان اعلام كردند دلفينهاي مادر پس از تولد نوزادشان، به منظور مراقبت از آن به مدت يك هفته ساعات خواب خود را به ميزان قابل توجهي كاهش ميدهند.

به گزارش ايرنا و به نقل از كيودو، محققان با بررسي رفتار پنج دلفين مادر و دو نوزاد آنها در اكواريوم "كاموگاوا" در استان "چيبا"ي ژاپن از سال ‪ ۲۰۰۵‬تا سپتامبر ‪ ۲۰۰۷‬دريافتند دلفينهاي مادر در يك هفته نخست پس از زايمان، به ندرت با دو چشم بسته به استراحت ميپردازد.

دلفينها يك چشم را براي متوقف كردن فعاليت نيمي از مغز خود ميبندند.

دلفينهاي مادر با باز نگه داشتن چشم چپ خود به وضعيت بيخوابي ادامه ميدهد و از نوزادشان كه در سمت چپ در اكواريوم شنا ميكند مراقبت ميكنند.

"يوسوكه سكيگوچي" محقق دانشگاه پزشكي و دندانپزشكي توكيو گفت دلفينهاي مادر پس از گذشت يك هفته از زايمان و پس از آنكه نوزادشان به تدريج ياد ميگيرد چگونه شنا كند و از عهده كارهاي خودش برآيد به الگوي خواب طبيعي و عادي خود باز ميگردد و با دو چشم بسته ميخوابد.

نتايج اين تحقيقات در نشست جامعه ژاپني ‪ Sleep Rise‬در توكيو ارائه شده است.