شخصیت پردازی های مختصر و مفید
شخصیت پردازی مختصر و مفید، توصیف مختصر شخصیتی تصادفی است، شخصیتی که هیچ گاه تغییر نمی کند. این گونه شخصیت پردازی ها کاربردی محدود دارند و صرفاً محتوای مطلبشان مهم است. جزییات این شخصیت پردازی زمان صحنه را مشخص و فضاسازی می کند و اطلاعات لازم را در اختیار خواننده قرار می دهد. اما این توصیف جنبه بیرونی دارد و درون نگری نیست و به شکل گفتگو نیز ارائه نمی شود تا خواننده شخصیت را تحلیل کند.
مثال: کالسکه ران صورتی پر از زگیل داشت و وفاداری اش نسبت به دوک زبانزد همگان بود. پسرانش برای دوک شکاربانی می کردند. فقط او اجازه داشت دوک را از میخانه به خانه برگرداند. همیشه دو تپانچه زیر لباسش بود. دوک نیز یک بار او را به خاطر دزدی تنبیه کرده بود.
شخصیت کالسکه ران همیشه همین است. نویسنده با شخصیت پردازی مختصر و مفید او، اطلاعاتی را از آن دوره به خواننده می دهد و کارهایش (راندن کالسکه، همراهی اش با دوک مست و غیره) جزییات بیشتری از صحنه را ارائه می دهد. وجود کالسکه ران صرفاً بخشی از «جزییات انسانی» صحنه است و بس.
مثال: (ارائه احساس اجتماعی شهری کوچک): پاستیر میلسن به مرد لاغری که عینک بدون قاب زده بود و شلوار کوتاه ورزشی بنفش به پا کرده بود نگاه کرد. مرد با حالتی احساساتی لبخند زد. گیلی استون بود. از مومنان کلیسا که تمام عشقش این بود که جیب اهل کلیسا را بزند. استون همیشه بعد از مراسم کلیسا کیف بغلی ها را به دفتر پاستر می آورد و همه را روی میز او تلنبار می کرد. ساعت 2 بعدازظهر نیز مردم می آمدند تا کیف بغلی های شان را بگیرند و ببرند. اما آنها به کلانتر گزارش نکرده بود، چون گیلی پولی نمی دزدید. و اگر می گذاشتند فقط روزهای یکشنبه جیب مردم را بزند، یاغی نمی شد تا آدم بکشد. گیلی مرد نازنینی بود.
نویسنده با شخصیت پردازی مختصر و مفید گیلی، نکاتی درباره کلیسا روها، احساس جامعه شهری کوچک و نگرش درونی پاستر بیان می کند. ضمن اینکه نوعی پیش آگاه سازی را نیز به کار می گیرد که ممکن است بعدها از آن استفاده کند یا نکند.
به علاوه از شخصیت پردازی مختصری و مفید می توان به عنوان صحنه آرامبخش، برای کند یا تند کردن داستان، آشنا کردن خواننده با دوره تاریخی داستان و غیره نیز استفاده کرد.
مثال: کالسکه ران، دوک را هنگام تبانی با جمهوری خواهان دیده بود. اما اگر سلطنت طلب ها او را دستگیر می کردند، دوستانش را لو نمی داد.
شخصیت پردازی مختصر و مفید، کاربردهای زیادی دارد و می توان هنگام داستان نویسی بارها و بارها از آن استفاده کرد.