خواندن آثار برای دوستان

برخی از چیزها جزو لوازم کار نویسندگی است. مثلاً نویسنده ها دائماً به تأیید و تمجید و تشویق احتیاج دارند. معمولاً دوستان نویسنده با خواندن نوشته های او این کارها را انجام می دهند. اما اطلاعات آنها درباره نوشته کم است. آنها به نویسنده دروغ نمی گویند اما دانش نقادی و درک عمیقی را که نویسنده ها بدان نیازمندند ندارند. بنابراین ارزیابی نقادانه آنها سطحی است.
باری. می شود از تملق ها، نوازش ها و ارجگذاریشان حظّ برد اما نباید نقدهایشان را جدی گرفت. حتی اگر دقیقاً باب دل نویسنده حرف بزنند. چون آنها دوستان نویسنده اند. و اگر چه ممکن است جنبه هایی از اثر نویسنده را که دوست ندارند به زبان آورند، اما صداقت منهای دانش، کمک چندانی به نویسنده نمی کند. چه بسیار نویسندگان تازه کاری که با شنیدن همین اظهارنظرها، گمراه شده اند و فکر کرده اند اثر متوسطشان، اثر بزرگی است. در هر حال معنی حس نیت، نقد شایسته نیست.
از طرف دیگر اگر نویسنده اثرش را به دشمناش بدهد تا بخوانند و اظهارنظر کنند نتیجه کار نقد بهتری نخواهد بود. دشمنان نویسنده، نویسنده را مأیوس می کنند. چرا که عیبجو هستند و نویسنده را مسخره می کنند و او را حرفه ای نمی دانند. آری. دشمنان نویسنده داناتر از دوستانش نیستند.
البته مرکز خاص و اجتماعی مطلوب و شایسته ای که در آن افراد با صلاحیت و آشنا به نویسندگی باشند تا نویسنده آثارش را برای آنها بخواند وجود ندارد. و تازه راهنمایی های نقادانه بسیار سطح بالا نیز توأم با برداشت های غلط، مغشوش و گمراه کننده هستند. با این حال شاید بهترین محیط، مکانی است که نویسندگان در آن گرد هم می آیند و درباره آثار مختلف بحث و مناظره می کنند. چرا که آنها تجربه ای واقعی از نویسندگی دارند.
نویسندگی نیز مثل هنرهای دیگر فعالیتی کاملاً فردی است. منتها توقع بیجا این است که انتظار داشته باشیم کسانی که تجربه نویسندگی ندارند اثر ما را درک کنند. اما تاریخ و سنت نویسندگی نشان می دهد که نویسندگان نتوانسته اند دست از خواندن آثارشان برای دیگران، بردارند. این تمایل ضمن اینکه توضیح دادنی نیست، بر منطق نیز می چربد. تنها حفظ نویسنده در برابر آن نیز این است که وی توقع برداشت غلط، مغشوش و گمراه کننده از دیگران داشته باشد و آنقدر به نوشتن ادامه دهد تا خود بتواند آثارش را نقد کند. فقط نویسندگان می دانند که نویسنده چه باید بداند. کسب دانش نویسندگی نیز طول می کشد، اما می توان آن را کسب کرد.